Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hanna Bäck, Robert Klemmensen och Florence So får treårigt anslag från Riksbankens Jubileumsfond

Hanna Bäck, Robert Klemmensen och Florence So har fått ett treårigt anslag från Riksbankens Jubileumsfond för projektet "Delade parlament? Polarisering, moralisering, och risken för gridlock". Projektet startar nästa år. Stort grattis!

Bäck, Klemmensen och So, foto.

Sammanfattning av projektet:

I välfungerande demokratier kompromissar politiska företrädare för att anta lagstiftning som löser de olika samhälleliga problem ett land står inför. De måste kunna reagera på kriser och anpassa politikens innehåll. Nyligen har forskare observerat en ökad ”affektiv polarisering” – ökad fientlighet gentemot politiska motståndare – hos väljarna i många västerländska demokratier. Sådan partipolitisk fientlighet kan hota effektiviteten och legitimiteten i det demokratiska beslutsfattandet om det smittar av sig på hur lagstiftande församlingar fungerar, och leder till svårigheter att genomföra politiska reformer.

I detta projekt undersöker vi om affektiv polarisering påverkar politiska företrädares beteende i lagstiftande församlingar. Vi föreslår att affektiv polarisering på elitnivå innebär en ökad användning av moraliserat språk i olika typer av kommunikation, vilket signalerar en minskad sannolikhet för politiska kompromisser, eftersom detta kan vara svårare i moralfrågor.

Än så länge finns det mycket lite forskning om effekterna av affektiv polarisering på representanters beteende i lagstiftande församlingar. Projektet fyller därmed en tydlig forskningslucka. Empiriskt fokuserar vi på de svenska, norska och danska parlamenten. För att undersöka graden av affektiv polarisering och moralisering i lagstiftande församlingar använder vi kvantitativa textanalyser av parlamentariska tal av politiska företrädare, och kopplar detta till lagstiftning.


Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Läs mer på deras hemsida: Om oss (rj.se)