Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Georgia de Leeuw har framgångsrikt försvarat sin avhandling!

Doktor Georgia de Leeuw firas, foto.
Doktor Georgia de Leeuw firas på Statsvetenskapliga institutionen!

Georgia de Leeuw har framgångsrikt försvarat sin avhandling med titeln "The comfort of alignment: Mining, green steel, and killjoy desires in Sweden/Sápmi". Gratulerar!

Georgia de Leeuw och docent Mattias Borg Rasmussen University of Copenhagen, foto.
Georgia de Leeuw och opponenten docent Mattias Borg Rasmussen, University of Copenhagen under disputation på Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet..

The comfort of alignment: Mining, green steel, and killjoy desires in Sweden/Sápmi

Sammanfattning

Denna avhandling fokuserar på svensk extraktivism i Sápmi/Norrbotten genom att studera den planerade järnmalmsgruvan i Gállok/Kallak och den gröna omställningen inom stålproduktionen. Huvudsyftet är att förstå tilltron till resursutvinning som ett sätt att nå en lycklig, grön, och god framtid. Med utgångspunkt i psykoanalys läser jag resursutvinning som ett begärsobjekt som människor söker sig till i en förväntan om lycka i framtiden. Denna övertygelse eller fantasi att utvinning av naturresurser leder till lycka skapar en rädsla att bryta mot ordningen och tränger undan alternativa sätt att organisera sina begär. Jag kritiserar rationaliteten som ofta åberopas av resursutvinningens förespråkare och som används för att åsidosätta alternativa ordningar. Att foga sig i fantasin om resursutvinning är en bekväm position med tanke på den dominerande sociala ordningen. Jag visar dock att utvinningen i Norrbotten snarare upprätthålls trots obehag som orsakats av samhälls- och miljöskador. Jag visar hur grönt vägs mot grönt i ett fortsatt fokus på utvinning i den svenska stålomställningen, vilket medför allvarliga hot bland annat mot den biologiska mångfalden i ett snävt fokus på utsläppsminskningar. Grönt stål associeras med möjligheten att öka förädlingsgraden i regionen, diversifiera lokala ekonomier och att kunna bryta med regionens status som resurskoloni. Jag visar att den ökade utvinningen som grönt stål bygger på i stället leder till att dessa tendenser såväl som koloniala strukturer riskerar att förstärkas och samiska rättigheter hotas ytterligare på grund av ett ökat behov av land. Alternativa röster uppmärksammar bland annat dematerialisering, lokala och småskaliga lösningar och behovet att ifrågasätta tillväxtparadigmet. Avhandlingen bygger på 65 intervjuer och tolv observationer genomförda i Jokkmokk, Boden, Luleå, Gällivare och Kiruna.

Handledare: Anders Uhlin

Biträdande handledare: Annika Bergman Rosamond

Fakultetsopponent: docent Mattias Borg Rasmussen, Köpenhamns universitet

Mer information om avhandlingen finns i forskningsportalen