Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Svensson om nationalism i Sydasien

Ted Svensson har skrivit artikeln ”South Asian Nationalisms” i tidskriften Asian Ethnology. Artikeln fokuserar framförallt på de många likheter som finns mellan sydasiatiska stater vad gäller nationsbyggande samt på hur dessa återkommande försvårar möjliggörandet av mer fredliga relationer mellan regionens stater.

Artikeln framhåller att det är nödvändigt, när man undersöker nutida sydasiatisk nationalism, att inte bara beakta särdragen hos enskilda försök till nationsbyggande utan att det, just i fallet Sydasien, även är av vikt att betona det regionala och transnationella. 

Läs mer om artikeln på webbplatsen Asian Ethnology

Ted Svenssons personliga sida