Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Roxanna Sjöstedt om säkerhetisering och utrikespolitisk analys

Roxanna Sjöstedt, foto.

Roxanna Sjöstedt har författat kapitlet ”Foreign Policy Analysis and Securitization” som har publicerats i The Oxford Handbook of Foreign Policy Analysis (red. Juliet Kaarbo & Cameron Thies).

 Kapitlet undersöker i vilken utsträckning säkerhetiseringsteori kan kopplas till de problemställningar som förs inom fältet utrikespolitisk analys (FPA) och driver tesen att dessa till synes olika forskningstraditioner delar både teoretiska och empiriska nämnare. FPA:s fokus på aktörer och deras agens kan kopplas till säkerhetiseringsteorins centrala principer och båda intresserar sig för frågor såsom klimatförändringar, migration och epidemier. Dessutom bidrar säkerhetsteorin till utvecklingen av FPA genom att problematisera beslutsfattandet kring olika utrikespolitiska problem utifrån en annan uppsättning antaganden.

Författare: Roxanna Sjöstedt

Titel på publikation: Foreign Policy Analysis and Securitization

Länk till publikation: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198843061.013.10

The Oxford Handbook of Foreign Policy Analysis | Oxford Academic (oup.com)

Roxanna Sjöstedts personliga sida