Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anders Uhlin om civilsamhällesaktivism och internationella organisationer

Anders Uhlin har författat kapitlet “Opening Up of International Organizations” i boken Beyond the Boomerang: From Transnational Advocacy Networks to Transcalar Advocacy in International Politics, redigerad av Christopher L. Pallas och Elizabeth A. Bloodgood, publicerad av The University of Alabama Press.

Om kapitlet:

Internationella organisationers öppnande för deltagande av civilsamhällesaktörer har varit en betydande trend i världspolitiken sedan 1990-talet. Detta har haft viktiga konsekvenser för aktivism över nationsgränser. Kapitlet ger en översikt över hur internationella organisationer öppnat upp för civilsamhällesaktörer och diskuterar hur denna process kan analyseras i termer av ”möjlighetsstrukturer”. Olika förklaringar till den ökande öppenheten beaktas och implikationer för civilsamhällesaktivism diskuteras.

Till hemsidan för Beyond the Boomerang på University of Alabama Press (ua.edu)