Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

STANCE: Statsbyggnad och den globala ordningens ursprung under och efter det långa 1800-talet

Hur påverkade statsbyggnad det internationella systemet under och efter 1800-talet?

Finansierat av Riksbankens Jubileumsfond

Tre forskningsfrågor står i fokus för detta 6-åriga forskningsprogram:

  1. Hur såg samspelet ut mellan framväxten av statens interna och externa suveränitet, uppbörd, professionella byråkrati och infrastrukturell kapacitet? Vilka aktörer och organiserade intressen understödde respektive motarbetade denna process?
  2. Hur påverkades statens framväxt i dessa dimensioner av geopolitisk konkurrens och krigföring samt spridningen av nya politiska teknologier?
  3. Vad blev konsekvenserna för det internationella politiska systemet, ifråga om vilken typ av stat som blev dominerande och vilka som erkändes som medlemmar av det?

Mer information om programmet finns på följande sidor:

Gå till STANCE egen webbplats: stanceatlund.org

Forskare på projektet