Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rickard Andersson har disputerat

Rickard Andersson har försvarat sin avhandling ”Bridges, Walls, Doors: On Democracy and Nature”. Avhandlingen berör frågor om relationen mellan människan och naturen, och hur den relationen förhåller sig till den politiska ordningen.

Avhandlingen tar sin utgångspunkt i en samtida diskussion om ett behov att förändra vårt sätt att se på demokrati och att utvidga demokratin bortom människan. I avhandlingen pekas det på ett gemensamt tillkortakommande hos ett antal försök inom miljöpolitiskt tänkande att teoretisera ett sådant breddat demokratibegrepp. 

Merparten av avhandlingen består av en idéhistorisk analys som fokuserar på hur grundläggande strukturer för tänkandet har format synen på människan, naturen och deras relation och hur den relationen i sin tur format förståelsen av den politiska ordningen. 

Studien visar bland annat att det moderna demokratibegreppet förutsätter en relation mellan människan och naturen där de båda, snarare än att vara helt separerade från varandra, förutsätter varandra och förs samman men ändå är olika.

Om disputationen

Disputationen ägde rum idag den 19 november kl 10.15 i Edens hörsal. Opponent var professor Robyn Eckersley, Melbournes universitet.