Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Det vackra med prosocialt beteende: det ömsesidiga förhållandet mellan altruism och attraktivitet

Kajsa Hansson, foto.

Trots att det inte finns ett tydligt samband mellan attraktivitet och att vara empatisk och altruistisk (prosocialt beteende), förväntar vi oss ofta att attraktiva människor ska vara mer prosociala än mindre attraktiva människor. Denna studie utforskar det ömsesidiga förhållandet mellan (förväntningar på) prosocialt beteende och attraktivitet.

I ett för-registrerat beteendeekonomiskt experiment undersökte vi den kausala effekten av attraktivitet på förväntningar på prosocialt beteende samt effekten av prosocialt beteende på upplevd attraktivitet. I linje med vår första hypotes så visade resultaten från experimentet att snygga människor förväntades vara mer givmilda. Dessutom visade studiens andra huvudresultat att personer som engagerade sig i givmilt beteende även ansågs vara snyggare. Studien belyser således ett dynamiskt, ömsesidigt förhållande mellan attraktivitet och beteende.

Författare:

Kajsa Hansson, Hooman Habibnia, Minou Goetze, Susann Fiedler

Kajsa Hanssons personliga sida

Titel på publikationen:

The beauty of prosocial behavior: The bi-directional link between attractiveness and prosocial behavior

Länk till publikationen:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268124000192