Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mikael Sundström

Mikael Sundström

Universitetslektor

Mikael Sundström

DemokraIT : regional demokrati och ny informationsteknologi

Författare

  • Mikael Sundström

Summary, in English

I en tid där det allmänna politiska intresset tycks vara vikande, har många förhoppningar knutits till de nya kommunikationskanalernas demokratiska potential. Dessa förhoppningars eventuella realiserande är ena utgångspunkten för detta arbete. Den andra stödjepunkten är den pågående regionaliseringsprocessen i Sverige, med särskilt fokus på Skåne- och Kalmarregionerna. Bland andra drivkrafter bakom regionaliseringen skymtar även här tydliga förhoppningar att kunna vitalisera demokratin.Regionala IT-projekt med demokratiska målsättningar bör ju således i bästa fall generera en lyckad symbios mellan dessa två vägar att förbättra själva grundförutsättningarna för politiskt deltagande. Det är dock långt ifrån självklart hur IT egentligen skall användas för att förbättra de demokratiska processerna. Vilka är egentligen de demokratiska processerna? Hur kan dessa kopplas till kommunikationsteknologier, både nya och gamla? Hur kan de demokratiska målsättningarna integreras med andra målsättningar? Dessa är några av de komplicerade frågor som måste besvaras om demokratiska förhoppningar skall generera mer än vaga fraser.Detta arbete söker först utveckla ett ramverk för förståelse av kopplingarna mellan IT och demokrati, dels för att kunna göra relevanta bedömningar av den därnäst undersökta empiriska verkligheten, dels för att fungera som hjälpmedel för beslutsfattare när de överväger informationsteknologiska strategival. Även själva projekthanteringsprocessen läggs här under luppen. Efter denna ganska utförliga teoretiska och metodologiska del blickar vi ut i IT-verkligheten 1998/99 - visserligen med särskilt intresse riktat på utvecklingen i Kalmar- och Skåneregionerna, men även med andra jämförande exemplifieringar.

Avdelning/ar

  • Statsvetenskapliga institutionen

Publiceringsår

1999

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Skrifter utgivna vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Ämne

  • Political Science

Nyckelord

  • Politisk makt och demokrati
  • Politisk kommunikation

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 91-88306-15-1