Kristina Jönsson

Kristina Jönsson

Universitetslektor

Kristina Jönsson

Fronesis: anställningsordning och jämställdhetsintegrering

Author

  • Kristina Jönsson
  • Annica Kronsell

Editor

  • Kajsa Widén
  • Inger Lövkrona

Avdelning/ar

  • Statsvetenskapliga institutionen
  • BECC - Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publiceringsår

2012

Language

Svenska

Sidor

33-46

Publikation/Tidskrift/Serie

AKKA AKademiska Kollegors Ansvar. Ledarutvecklingsprogram för kvinnor och män vid Lunds universitet 2010-2011. Erfarenheter av ett genusintegrerat ledarskapsprogram

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Sektionen personal, Lunds universitet

Ämne

  • Political Science

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 978-91-637-0352-2