Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förutsättningar för ett modernt civilt försvar

Hur påverkar samhällsförändringar möjligheterna att utveckla det civila försvaret?

Finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under perioden 1 juli 2018 – 31 december 2022.

Det här projektet syftar till att utveckla ny kunskap om och bättre förståelse för samhällets förutsättningar att utveckla, stärka och inrikta det civila försvaret. Projektet fokuserar på hur dessa förutsättningar påverkas av förändringsprocesser i samhället på tre nivåer: 

  • Medborgarnivån aktualiserar frågor om legitimitet, fragmentering och samhällssammanhållning.
  • Förvaltningsnivån undersöker fenomen som decentralisering och privatisering, vilka har bäring på frågor om organisering, styrning och implementering av operativ verksamhet.
  • Internationella nivån tar sin utgångspunkt i frågan om hur statens bi- och multilaterala interaktion med andra länder och i internationella fora inverkar på statens beslutskapacitet, handlingsutrymme och organisering.

Forskare på projektet