Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat (BECC)

Ett strategiskt forskningsområde som ger 140 senior och 80 yngre forskare i 12 avdelningar på Lund och Göteborg tillsammans

BECC är ett strategiskt forskningsområde som strävar efter en bättre förståelse för effekterna av klimatförändringarna och markanvändningsbeslut på markbundna ekosystem och biologisk mångfald och fokuserar på konsekvenserna av ekosystemförändringar för människor och socioekonomiska system.

BECC syftar till att:
• bedöma klimatförändringens effekter på den biologiska mångfalden och ekosystemet, med särskilt fokus på skog, jordbruks- och subarktiska ekosystem.
• stödja beslutsfattare genom den vetenskapliga utvärderingen av politiska alternativ som kombinerar anpassningsstrategier och begränsning av klimatförändringen med bevarande av biologisk mångfald och ekosystemens motståndskraft.
• skapa synergier och mervärden till klimateffektsforskningen vid Lunds och Göteborgs universitet över ämnesområden som empiriska ekologi, ekonomi och samhällsvetenskap.


Läs mer på projektets externa webbplats:

www.becc.lu.se

Forskare på projektet