Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Svenskar är positivt inställda till reglering av plast

Karl Holmberg, foto.

Forskarna Karl Holmberg och Sara Persson vid Statsvetenskapliga institutionen har i dagarna publicerat en artikel med utgångspunkt i en undersökning över svenskarnas attityder till reglering av plast.

Undersökningen visar på att den svenska befolkningen överlag är starkt positivt inställda till att på diverse sätt reglera plasten. Vissa skillnader kan urskiljas, till exempel är män och personer som står till höger något mindre positivt inställda till policys som med ekonomiska eller bestraffande åtgärder syftar till att uppmuntra mer miljövänligt beteende.

Ett undantag är ett utökat pantsystem som oavsett kön eller politisk hemvist möter ett näst intill enhälligt stöd hos befolkningen trots sitt ekonomiska incitament.

I längden menar författarna att frågor om reducerat användande, återbruk, delning och reparation måste få större utrymme och avtryck i den svenska politiken för att materialanvändningen ska kunna bli mer hållbar.

Författare: Karl Holmberg & Sara Persson

Titel: Keep plastics on a tight leash: Swedish public opinion on plastic policies

Länk: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901123000151