Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hildingsson och Knaggård om den svenska koldioxidskattens framgång

Roger Hildingsson och Åsa Knaggård har publicerat ett kapitel om den svenska koldioxidskatten i antologin Successful Public Policy in the Nordic Countries.

Framsida till antologin antologin "Successful Public Policy in the Nordic Countries".

Den svenska koldioxidskatten infördes 1991, som en av de första av sitt slag, och har sedan dess setts som ett ledande exempel på hur klimatpåverkande utsläpp kan prissättas och begränsas. I kapitlet ”The Swedish Carbon Tax: A Resilient Success” presenterar Hildingsson och Knaggård en analys av dess tillkomst och policyhistoria under de senaste trettio åren, en utveckling de beskriver som en stegvis framgång som vuxit över tid.

Kapitlet (kap. 12) är tillgängligt via open access: 

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/academic/pdf/openaccess/9780192856296.pdf