Anders Uhlin

Anders Uhlin

Professor

Anders Uhlin

Demokratisering och den internationella kontexten

Författare

  • Anders Uhlin

Editor

  • Jonas Linde
  • Joakim Ekman

Avdelning/ar

  • Statsvetenskapliga institutionen

Publiceringsår

2006

Språk

Svenska

Sidor

187-221

Publikation/Tidskrift/Serie

Demokratiseringsprocesser. Teoretiska ansatser och empiriska studier

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Studentlitteratur AB

Ämne

  • Political Science

Nyckelord

  • demokratisering
  • internationell politik

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 91-44-03957-3