State Making and the Origins of the International System

Delkurs i kandidatkursen i statsvetenskap. Hösttermin.

STVK02 - State Making and the Origins of the International System (7,5 högskolepoäng)

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med utbytesstudenter.


Den här kursen utforskar framväxten av staten som politisk organisationsform utifrån ett historiskt och interdisciplinärt perspektiv. Kursen kombinerar perspektiv från
studiet av jämförande politik och studiet av internationell politik för att adressera tre övergripande frågor:

1) Vad orsakade framväxten och spridningen av stater som politisk organisationsform?

2) Vad förklarar de olika funktioner som staten har haft över tiden?

3) Hur förhåller sig stater till varandra och hur påverkar det strukturen i det internationella systemet?

De svar som formuleras berör frågor kring säkerhet och konflikt, politisk ekonomi, och internationell organisering.
 

Kursens litteraturlista hittar du på vår engelska webbplats