Party Regimes in Developing Countries

DELKURS I KANDIDATKURSEN I STATSVETENSKAP. HÖSTTERMIN.

STVK02, Political Science: Party Regimes in Developing Countries, 1st Cycle, 7.5 credits (G2F)

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med utbytesstudenter.

Kursen jämför två typer av partisystem i utvecklingsländer. För det första fokuseras på ett antal länder i södra Afrika som för närvarande starkt domineras av ett politiskt parti: Sydafrika, Botswana, Namibia och Zimbabwe. Dessa står i kontrast till annan grupp länder från tredje världen som tidigare dominerades av ett politiskt parti, men som nu har utvecklats till flerpartidemokratier: Indien, Taiwan, Sydkorea och Mexiko.

Från denna jämförelse framträder de viktigaste frågorna i den här kursen: skulle länderna i södra Afrika som anges ovan också kunna utvecklas till stabila flerpartidemokratier, och i så fall under vilka förutsättningar skulle detta kunna hända?


Kursens litteraturlista hittar du på vår engelska webbplats