Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Party Regimes in Developing Countries

DELKURS I KANDIDATKURSEN I STATSVETENSKAP. HÖSTTERMIN.

STVK02, Political Science: Party Regimes in Developing Countries, 1st Cycle, 7.5 credits (G2F)

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med utbytesstudenter.

Kursen jämför två typer av partisystem i utvecklingsländer. För det första fokuseras på ett antal länder i södra Afrika som för närvarande starkt domineras av ett politiskt parti: Sydafrika, Botswana, Namibia och Zimbabwe. Dessa står i kontrast till annan grupp länder från tredje världen som tidigare dominerades av ett politiskt parti, men som nu har utvecklats till flerpartidemokratier: Indien, Taiwan, Sydkorea och Mexiko.

Från denna jämförelse framträder de viktigaste frågorna i den här kursen: skulle länderna i södra Afrika som anges ovan också kunna utvecklas till stabila flerpartidemokratier, och i så fall under vilka förutsättningar skulle detta kunna hända?


Kursens litteraturlista hittar du på vår engelska webbplats