Statsvetenskap, grundkurs

Grundkurs. 30 hp. Statsvetenskap. Hösttermin och vårtermin. Kursen läses på plats i Lund.

STVA12 Statsvetenskap, 30 högskolepoäng

Kursen ger en introduktion till det vetenskapliga studiet av politik. Som student får du kunskap om centrala statsvetenskapliga problemställningar, teorier, metoder och forskningsresultat i studiet av politiska förhållanden. 

Kursen består av tre delkurser som beskrivs nedan och läses på plats i Lund. 


Alla studenter läser följande delkurser:

 

Delkurs 1: Statsvetenskaplig introduktion (7,5 hp)
Delkursen inleds med en presentation av statsvetenskapen som det vetenskapliga studiet av politik.
 

Delkurs 2: Politik och styrelse (15 hp)
I delkursen behandlas normativa och empiriska teorier kring begrepp som demokrati, stat, styrelseskick och makt. I fokus står klassiska statsvetenskapliga problem kring den politiska styrelsens organisering.
 

Delkurs 3: Internationell politik (7,5 hp)
Delkursen introducerar den statsvetenskapliga teoribildningen kring problemet med ordning, konflikt och samarbete på det internationella planet.