War and Peace in the Western Balkans

Fortsättningsnivå. 7,5 hp. Freds- och konfliktvetenskap. Hösttermin.

FKVB22 War and Peace in the Western Balkans

OBSERVERA att denna kurs inte ger behörighet till vidare studier utan bör läsas som komplement till andra kurser.

Denna kurs ges på engelska.

 

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att

  • beskriva och diskutera de viktigaste frågor som rör krig och fred på västra Balkan.
  • beskriva och diskutera forskningsproblem, teoretiska perspektiv och metoder i studiet av krig och fred på västra Balkan.
  • formulera ett relevant forskningsproblem inom det område som omfattas av kursen, och visa förmåga att utvärdera detta problem teoretiskt och empiriskt.
  • bidra till en gemensam lärandemiljö och till gruppdynamiska aspekter av inlärning.

 

  • Se kursplan, litteratur och mer på vår engelska webbplats 
    svet.lu.se/en
    .

Kontakt

Om du inte är student och har frågor, kontakta institutionens studievägledare.

Är du redan student? Kontakta då kursansvarig lärare via lärplattformen.