Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Underrättelseanalys fortsättningskurs

Underrättelseanalys. 30 hp. Vårtermin. Distanskurs.

UNDA23 - Underrättelseanalys: Fortsättningskurs, 30 hp

Kursens delkurser


Delkurs 1. Underrättelseverksamhet och internationell säkerhet (7,5 hp)

Delkursen ger en översikt över relevant teoribildning inom studiet av nationell och internationell säkerhet, liksom fördjupade teoretiska perspektiv på underrättelseverksamhet. Kursen behandlar såväl etiska som möjliga destabiliserande konsekvenser av underrättelse- och säkerhetstjänsters inrikesorienterade verksamhet, liksom konsekvenserna av sådan verksamhet för internationell fred och säkerhet. Även icke- statliga aktörers underrättelseverksamhet behandlas.

Delkurs 2. Kriminalunderrättelseanalys, kontraterrorism och kontraspionage (7,5 hp)

Delkursen behandlar staters användande av olika typer av underrättelseverksamhet i sitt bekämpande av kriminalitet, terrorism och främmande makts olagliga inhämtning av underrättelseinformation, och hur detta organiseras i Sverige och andra stater. Med utgångspunkt i kriminologisk och förvaltningsorienterad forskning fördjupas studiet av ett antal problemkomplex kopplade till sådan verksamhet såväl i samtid som i historiskt perspektiv.

Delkurs 3. Samhällsvetenskaplig metod och dess tillämpning i underrättelsestudier (6 hp)

Delkursen ger en grundläggande orientering i olika kvalitativa samhällsvetenskapliga metoder och hur dessa kan tillämpas i studier av underrättelseverksamhet.

Delkurs 4. Uppsats (9 hp)

Delkursen innefattar ett uppsatsarbete där studenten gör en självständig analys av ett underrättelseanalytiskt problem. Studenten ska försvara sin uppsats vid ett seminarium, och fungera som opponent på någon annans uppsats. Uppsatsämnet utformas i samråd med handledaren.