Konflikt och samverkan i internationell politik

Delkurs 2: Valbar alternativkurs. Fortsättningskurs. 30 hp. Statsvetenskap. Hösttermin och vårtermin. Kursen läses på plats i Lund.

STVA22 Statsvetenskap (30 hp). Delkurs 2. 9 högskolepoäng.

Den andra delkursen utgörs av en valbar alternativkurs. Här är ett av dessa alternativ:

 

Valbar alternativkurs: Konflikt och samverkan i internationell politik 

Delkursen ger en övergripande fördjupning av dina kunskaper om forskningen kring internationell politik. Särskild vikt läggs vid distinktionen mellan förklaringsfaktorer på tre olika analysnivåer: systemet, staten och individen. Kursen har ett fokus på orsaker till krig och konflikt, liksom på olika uttryck för samarbete och institutionalisering i det internationella systemet. Ambitionen är att du ska utveckla förmågan att på egen hand kunna genomföra avgränsade vetenskapliga undersökningar av internationella förhållanden. 

 

För litteratur och kursplan se introduktionssidan för alla delkurser