Statsvetenskap fortsättningskurs

Fortsättningskurs. 30 hp. Statsvetenskap. Hösttermin och vårtermin. Kursen läses på plats i Lund.

STVA22 Statsvetenskap, 30 högskolepoäng (9+9+12hp)

Kursen förmedlar fördjupade insikter i det vetenskapliga studiet av politik. Studenterna genomför även mindre forskningsuppgifter där de på egen hand analyserar statsvetenskapliga problemställningar. Kursen är indelad i tre delkurser. Den första delkursen läses av alla, den andra utgörs av en valbar alternativkurs, den tredje utgörs av ett uppsatsarbete. 

 

Delkurs 1: Statsvetenskaplig metodologi (9 hp)
 

Delkurs 2: Valbar alternativkurs (9 hp)

Vilka av nedanstående alternativkurser som ska ges bestäms av Statsvetenskapliga institutionens styrelse inför varje termin. Preliminärt planerade kurser är följande,

Delkurs 3: Uppsatsarbete (12 hp)