Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Underrättelseanalys fortsättningskurs

Underrättelseanalys. 30 hp. Kursen läses på plats i Lund. 50% studietakt med start hösttermin
UNDA22, Underrättelseanalys: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng

Kursen syftar till att ge dig fördjupade insikter i några centrala specialområden av informationsinsamling, värdering och användning. Kursen syftar även till att du ska få en orientering bland relevanta aspekter inom juridik och samhällsvetenskapligt studium av teknologisk utveckling. Du kommer under kursens gång få en ökad förmågan att självständigt och kritisk analysera fenomen inom underrättelseområdet.

 

Kursen består av fyra delkurser:


Delkurs 1: Vem skall vakta väktarna? (7,5 högskolepoäng)
Delkursen behandlar olika aspekter på samhällelig insyn i och kontroll av underrättelse- och säkerhetstjänsters verksamhet (Oversight and Accountability).


Delkurs 2: Media och underrättelsetjänst (7,5 högskolepoäng)
Delkursen är tematiskt kopplad till delkurs 1 och undersöker den ofta komplexa, motsägelsefulla och konfliktfyllda relationen mellan slutna statliga institutioner och den tredje statsmakten.


Delkurs 3: Tekniska framtidsbedömningar och teknisk omvärldsbevakning (6 högskolepoäng)
Delkursens syfte är att ge en bred introduktion till de metoder och ansatser med vilka företag och organisationer försöker hantera den tekniska eller teknisk-ekonomiska framtiden.


Delkurs 4: Uppsatsarbete (9 högskolepoäng)
Delkursen omfattar författandet och framläggandet av en självständig uppsats kring ett valfritt ämne inom eller med koppling till det akademiska studiet av underrättelseområdet (Intelligence Studies) och med ett betraktande och analytiskt perspektiv.

 

Sidansvarig:

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten