Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Underrättelseanalys fortsättningskurs

Underrättelseanalys. 30 hp. Vårtermin. Distanskurs.
UNDA23, Underrättelseanalys: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng

Kursen består av fyra delkurser:

Delkurs 1. Underrättelseverksamhet och internationell säkerhet (7,5 hp)

Delkursen ger en översikt över relevant teoribildning inom studiet av nationell och internationell säkerhet, liksom fördjupade teoretiska perspektiv på underrättelseverksamhet. Kursen behandlar såväl etiska som möjliga destabiliserande konsekvenser av underrättelse- och säkerhetstjänsters inrikesorienterade verksamhet, liksom konsekvenserna av sådan verksamhet för internationell fred och säkerhet. Även icke- statliga aktörers underrättelseverksamhet behandlas.

Delkurs 2. Kriminalunderrättelseanalys, kontraterrorism och kontraspionage (7,5 hp)

Delkursen behandlar staters användande av olika typer av underrättelseverksamhet i sitt bekämpande av kriminalitet, terrorism och främmande makts olagliga inhämtning av underrättelseinformation, och hur detta organiseras i Sverige och andra stater. Med utgångspunkt i kriminologisk och förvaltningsorienterad forskning fördjupas studiet av ett antal problemkomplex kopplade till sådan verksamhet såväl i samtid som i historiskt perspektiv.

Delkurs 3. Samhällsvetenskaplig metod och dess tillämpning i underrättelsestudier (6 hp)

Delkursen ger en grundläggande orientering i olika kvalitativa samhällsvetenskapliga metoder och hur dessa kan tillämpas i studier av underrättelseverksamhet.

Delkurs 4. Uppsats (9 hp)

Delkursen innefattar ett uppsatsarbete där studenten gör en självständig analys av ett underrättelseanalytiskt problem. Studenten ska försvara sin uppsats vid ett seminarium, och fungera som opponent på någon annans uppsats. Uppsatsämnet utformas i samråd med handledaren.

 

Sidansvarig:

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten