Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Statsvetenskap, grundkurs

Grundkurs. 30 hp. Statsvetenskap. Hösttermin och vårtermin. Kursen läses på plats i Lund.

STVA13 Statsvetenskap, 30 högskolepoäng

Kursen ger en introduktion till det vetenskapliga studiet av politik. Som student får du kunskap om centrala statsvetenskapliga problemställningar, teorier, metoder och forskningsresultat i studiet av politiska förhållanden. 

Kursen består av tre delkurser som beskrivs nedan och läses på plats i Lund. 

Alla studenter läser följande delkurser:

Delkurs 1: Statsvetenskaplig introduktion (7,5 hp)
Delkursen inleds med en presentation av statsvetenskapen som det vetenskapliga studiet av politik.

Delkurs 2: Politik och styrelse (15 hp)
I delkursen behandlas normativa och empiriska teorier kring begrepp som demokrati, stat, styrelseskick och makt. I fokus står klassiska statsvetenskapliga problem kring den politiska styrelsens organisering.

Delkurs 3: Internationell politik (7,5 hp)
Delkursen introducerar den statsvetenskapliga teoribildningen kring problemet med ordning, konflikt och samarbete på det internationella planet.