Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Profilbild på Mats Fred. Foto.

Mats Fred

Biträdande universitetslektor

Profilbild på Mats Fred. Foto.

Att skapa framtidens resande : 15 förutsättningar för lärande i innovationsarbete

Författare

 • Dalia Mukhtar-Landgren
 • Mats Fred
 • Lina Berglund-Snodgrass
 • Alexander Paulsson

Summary, in Swedish

Den här rapporten handlar om lärande från experiment och vänder sig till dig som arbetar med innovation i svenska regioner och kommuner. I fokus ligger frågor kring organisatoriskt lärande, som här förstås som ett medel för att uppnå strategisk förnyelse av en organisation. Lärande är således nära besläktat med förändring. Vår utgångspunkt är att allt lärande kan förstås som en form av översättning mellan det som sker i “experimentet” och det som organisationen redan vet och gör. Offentliga organisationer har olika förutsättningar, och är politiskt styrda verksamheter som kringgärdas av normer, avtal och lagstiftning. Att bedriva förändringsarbete innebär också ett ansvar – vad är det för förändring organisationen vill uppnå? Och varför? Det här är inte minst centralt när vi talar om förändringar i offentliga tjänster, som inte bara ska komma allmänheten till gagn, utan också produceras med hänsyn till miljön, allmänintresset och folkviljan. Mobilitetsområdet är också kringgärdat av nya aktörer och företag som saluför lösningar och tjänster som hållbara, och där det krävs kompetens att avgöra om en innovation är hållbar eller önskvärd för det offentliga att satsa på!

Avdelning/ar

 • Statsvetenskapliga institutionen
 • CIRCLE
 • Företagsekonomiska institutionen
 • Organisation

Publiceringsår

2022-12-01

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Ämne

 • Political Science
 • Human Geography

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-89407-19-0