Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Profilbild på Mats Fred. Foto.

Mats Fred

Biträdande universitetslektor

Profilbild på Mats Fred. Foto.

Projectification : The Trojan horse of local government

Projektifiering : Offentlig sektors trojanska häst

Författare

 • Mats Fred

Summary, in Swedish

Syftet med denna avhandling är att begreppsliggöra projektifiering av offentlig sektor genom att besvara frågorna hur projektifiering yttrar sig i den kommunala praktiken och hur det påverkar kommunal organisering och kommunalt anställda. Avhandlingen är en institutionell etnografi som tar sin utgångspunkt i den svenska kommunen Eslöv och dess organisatoriska och institutionella omgivning. Med ett ”institutional logic” perspektiv och översättningsteori begripliggörs projektifiering som 1, spridning - vilket betonar den ökande användningen och utbredningen av projekt och projektidéer, 2, som omvandling och anpassning – vilket belyser processer för omvandling av "permanenta" organisatoriska aktiviteter till tillfälliga projekt och anpassning av de omgivande organisatoriska strukturerna, samt 3, organisatoriskt kapacitetsbygge – vilket innebär att projektlogiken sprids i lokala organisationer, inte i första hand genom specifika projekt, utan genom olika praktiker som uppmuntrar projektlogiken, vilket förstärker den kommunala organisatoriska projektkapaciteten.
Tre slutsatser dras. Först måste projektifiering betraktas som något mer än ”en massa projekt”. För det andra är projekt inte "bara" organisatoriska transportörer av någonting, utan tekniker, verktyg och praktiker som oberoende av projektmål producerar effekter av sig själva. För det tredje är det praktiska resultatet av projektlogiken mer influerade av de rationella och tekniska aspekterna av projektet än de innovativa och flexibla aspekterna. På så vis tycks den kommunala byråkratin bekämpa byråkratin med mer byråkrati.

Avdelning/ar

 • Statsvetenskapliga institutionen

Publiceringsår

2018-01-10

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Lund Political Studies

Issue

188

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Lund University

Ämne

 • Political Science

Nyckelord

 • Projektifiering
 • kommuner
 • institutional logic
 • översättning
 • action net
 • Projectification
 • local goverment
 • institutional logic
 • translation
 • action net

Aktiv

Published

Projekt

 • Collaboration and autonomy in public administration: problem, opportunity, or both?

Handledare

 • Patrik Hall
 • Björn Badersten

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0460-0037
 • ISBN: 978-91-7753-453-2
 • ISBN: 978-91-7753-452-5

Försvarsdatum

16 februari 2018

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Niagara, auditorium NI:COE11, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

Opponent

 • Stig Montin (Professor)