Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Malena Rosén Sundström

Malena Rosén Sundström

Filosofie doktor | Universitetslektor | Meriterad lärare

Malena Rosén Sundström

Förhandlingar med förhinder. En studie av de regionala tillväxtavtalen i Skåne och Kalmar län

Författare

  • Malena Rosén Sundström

Summary, in English

1998 lanserade regeringen ett nytt initiativ inom regional näringspolitik. Genom regionala tillväxtavtal (RTA) skulle större hänsyn tas till länens olika förutsättningar, vilket förväntades främja sysselsättning och tillväxt.De regionala tillväxtavtalen skulle tas fram genom två förhandlings-rundor: en inomregional samt en mellan respektive län och den centrala, statliga nivån. Utformningen av RTA väckte förhoppningar om stort inflytande för den regionala nivån, med staten som en förhandlande part snarare än hierarkiskt styrande. Detta gällde inte minst i försöks-länen, som nyligen tagit över ansvar för en rad tidigare statliga uppgifter, däribland regional utveckling.Rapporten analyserar RTA-arbetet i två av försökslänen, Skåne och Kalmar län. Den övergripande frågeställningen är huruvida försöksverk-samhetens ändrade ansvarsfördelning speglades i relationerna mellan stat och region i arbetet med de regionala tillväxtavtalen: följdes den ändrade ansvarsfördelningen av en ny maktfördelning mellan de två nivåerna?Rapportens slutsats är att reella förhandlingar aldrig ägde rum mellan de två nivåerna. Till stor del berodde detta på statliga aktörers förhandlingsovilja, vilket ytterst bottnar i makttänkande och bevakande av egna resurser. Regionernas ökade ansvar för regional utveckling följdes sålunda inte av ökat inflytande och resurser - medan ansvaret flyttades till den regionala nivån, stannade makten kvar på den centrala.

Avdelning/ar

  • Statsvetenskapliga institutionen

Publiceringsår

2002

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Bok

Förlag

Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Ämne

  • Political Science

Nyckelord

  • Statsskick och centrala statsorgan
  • Förhandlingar
  • Politisk makt och demokrati

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 91-88306-39-9