Bild på Magnus Andersson.
Bild på Magnus Andersson.

Expertområde

Polisiär underrättelseverksamhet
Metoder i underrättelse- och brottsanalys
Riskanalys
Social nätverksanalys

Bakgrund

Magnus Andersson är doktorand i statsvetenskap (underrättelseanalys) och är anställd i Polismyndigheten. Han bedriver forskning på halvtid och är på halvtid yrkesverksam såsom analysgruppchef inom polisens underrättelseverksamhet. Vidare har Magnus mer än 10 års yrkes- och instruktörserfarenhet ifrån polisiär underrättelseverksamhet på regional, nationell och europeisk nivå.