Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Magnus Andersson

Doktorand

Statsvetenskap, Underrättelseanalys

 

Forsknings- och intresseområde

  • Underrättelseanalys
  • Riskanalys
  • Beslutsfattande i brottsbekämpande verksamhet
  • Terrorism och organiserad brottslighet
  • Kriminalpolitik
  • Säkerhetspolitik
  • Nätverksteori
  • Spelteori

 

Pågående forskning

Brottsbekämpning på operativ nivå utgörs oftast av en polisiär operation med syftet att förebygga, avskräcka, förhindra, upptäcka eller beivra ett brottsprojekt som genomförs av en kriminell (eller terrorist) gruppering. Polisen och andra rättsvårdande myndigheter genomför brottsbekämpande operationer i form av ett ärende som kan ha både ett underrättelse- och ett utredningsskede. Min forskning inriktar sig på att studera beslutsfattandet i såväl den polisiära operationen som i det kriminella brottsprojektet och det dynamiska förhållandet som uppstår mellan de två beslutsprocesserna. Därigenom fokuseras på hur polisen, såsom gatunivåns byråkrater, implementerar brottsbekämpningspolicy och dess effekt på genomförandet av ett brottsprojekt. Med avstamp i ett ramverk av spelteori, bunden rationalitet och beslutsteori undersöks ett antal brottsprojekt med fokus på beslut och strategival som den polisiära underrättelse- och utredningsgruppen gör i förhållande till de val som den kriminella grupperingen gör. Forskningen syftar till att utveckla en teoretisk modell för polisoperativt beslutsfattande och dess betydelse för implementering av brottsbekämpningspolicy.

 

Publikationer

Malmö City Problem-Oriented Policing Project on Micro Crime Places (2011). European Police Science and Research Bulletin, Issue 6, Winter 2011/2012.

 

Bild på Magnus Andersson.
E-post: magnus [dot] andersson [at] svet [dot] lu [dot] se

Doktorand

Statsvetenskapliga institutionen

35

Expertområde

Polisiär underrättelseverksamhet
Metoder i underrättelse- och brottsanalys
Riskanalys
Social nätverksanalys

Bakgrund

Magnus Andersson är doktorand i statsvetenskap (underrättelseanalys) och är anställd i Polismyndigheten. Han bedriver forskning på halvtid och är på halvtid yrkesverksam såsom analysgruppchef inom polisens underrättelseverksamhet. Vidare har Magnus mer än 10 års yrkes- och instruktörserfarenhet ifrån polisiär underrättelseverksamhet på regional, nationell och europeisk nivå.

Forskningsgrupper

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten