Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Johannes Stripple

Johannes Stripple

Docent | Universitetslektor | Principal Investigator BECC

Johannes Stripple

Att forma och leda excellenta forskningsmiljöer: The Middle East in the Contemporary World (MECW). En rapport inom ramen för kompetensutvecklingsprogrammet Morgondagens forskningsledare, 2011–2012, vid Lunds Universitet

Författare

 • Nicklas Guldåker
 • Jutta Haider
 • Helena Sandberg
 • Johannes Stripple
 • Johan Östling

Summary, in Swedish

Föreliggande rapport behandlar den strategiska forskningsmiljön The Middle East in the Contemporary World (MECW), vid Lunds universitet. Rapporten utgör delrapport II inom ramen för ett projektarbete som deltagarna i programmet Morgondagens forskningsledare genomför 2011–20122. Syftet med projektet är att få en fördjupad förståelse för hur komplexa och strategiskt viktiga forskningsmiljöer kan struktureras och ledas. Rapporten ska lyfta fram miljöns styrkor, men också vara en kritisk granskning av densamma samt innehålla förslag till utvecklingsarbete.

Avdelning/ar

 • Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
 • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
 • Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Statsvetenskapliga institutionen
 • Historia
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publiceringsår

2012

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

[Publisher information missing]

Ämne

 • Information Studies
 • Human Geography

Status

Published