The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Older dissertations 1960-1995

Catarina Kinnvall
Cultural Diffusion and Political Learning - The Democratization of China
Lund: Statsvetenskapliga institutionen, 1995

Anders Uhlin
Democracy and Diffusion. Transnational Lesson-Drawing among Indonesian Pro-Democracy Actors.
Lund: Statsvetenskapliga institutionen, 1995

Hans Bengtsson 
Förskolereformen. En studie i implementering av svensk välfärdspolitik 1985-1991.
Lund: Statsvetenskapliga institutionen, 1995

Jan A. Andersson
Nordiskt samarbete: aktörer, idéer och organisering 1919-1953.
Lund: Statsvetenskapliga institutionen, 1994

Lena Agevall
Beslutsfattandets rutinisering.
Lund: Statsvetenskapliga institutionen, 1994

Agneta P. Blom
Kommunalt chefskap – en studie om ansvar, ledarskap och demokrati.
Lund: Dialogos, 1994

Legala Tita-Ghebdinga
African and O.A.U. Diplomacy on Dual Paradigms of Self-Determination 1945-1985.
Lund: Statsvetenskapliga institutionen, 1993

Kazuki Iwanaga
Images, Decisions and Consequences in Japan’s Foreign Policy.
Lund: Lund University Press, 1993

Mai-Brith Schartau
The Public Sector Middle Manager: The Puppet who Pulls the Strings?
Lund: Wi, 1993

Kerstin Gynnerstedt
Etik i hemtjänst. En studie av förvaltnings- och professionsetik.
Lund: Studentlitteratur, 1993

Stefan Persson
Dödlägen i internationella förhandlingar.
Lund: Stats­veten­skapliga institutionen, 1992

Klas Ternblad
Planering i norm och handling. Studier av en epok av landstingsplanering.
Lund: Wi, 1992

Anders Håkansson
Konsten att vinna ett val. En studie av fram- och tillbakagångar för socialdemokraterna i kommunalvalet 1988.
Lund: Statsvetenskapliga institutionen, 1992

Jörgen Johansson
Offentligt och privat i regionalpolitiken. 
Lund: Statsvetenskapliga institutionen, 1991.

Per Jansson
Säkerhetspolitikens språk: Myt och metafor i svensk säker­hets­politisk diskurs 1919-1939.
Lund: Statsvetenskapliga institutionen, 1991

Stefan Höjelid
Sovjetbilden i nordisk press. Svenska, norska och finländs­ka reaktioner på sovjetiskt agerande.
Lund: Statsvetenskapliga institu­tio­nen, 1991

Bo Petersson
The Soviet Union and Peacetime Neutrality in Europe. A Study of Soviet Political Language.
Göteborg: MH Publishing, 1990

Torbjörn Aronson
Konservatism och demokrati. En rekonstruktion av fem svenska högerledares styrelsedoktriner.
Stockholm: Norstedts, 1990

Bengt Johannesson
Kommunal bostadspolitik.
Lund: Kommunfakta Förlag, 1989.

Rolf Jonsson
Fackligt inflytande och politisk demokrati. En analys av regeringens MBL-förhandlingar.
Lund: Kommunfakta Förlag, 1989.

Ulf Lindell
Modern Multinational Negotiation: The Consensus Rule and Its Implications in International Conferences.
Lund: Statsvetenskapliga institutionen, 1988.

Tomas Bergström
Konkurrerande eller kompletterande demokrati? Om företagsdemokrati i de svenska kommunerna.
Lund: Statsvetenskapliga institutionen, 1988.

Ann-Sofie Nilsson
Political Uses of International Law
Lund: Dialogos, 1987.

Ulf Westerlund
Superpower Roles. A Comparative Analysis of United States and Soviet Foreign Policy.
Lund: Department of Political Science, 1987.

Stephan Schmidt
Pionjärer, efterföljare och avvaktare. Innovationer och deras spridning bland svenska primärkommuner.
Lund: Kommunfakta Förlag, 1986.

Jon Pierre
Partikongresser och regeringspolitik. En studie av den social­demokratiska partikongressens beslutsfattande och inflytande 1948-1978.
Lund: Kommunfakta Förlag, 1986.

Bo Rothstein
Den socialdemokratiska staten. Reformer och förvaltning inom svensk arbetsmarknads- och skolpolitik.
Lund: Arkiv, 1986.

Lundell, Bengt.
Kommunerna och MBL.
Lund: Statsvetenskapliga institutionen, 1986.

Polak, Jiri.
Dependence Patterns in the Soviet Bloc: The Case of Romania and East Germany.
Lund: Studentlitteratur, 1986.

Albinsson, Per.
Skiftningar i blått. Förändringar inom Moderata Samlings­partiets riksorganisation 1960-1985.
Lund: Kommunfakta Förlag, 1986.

Sjölin, Mats.
Kommunalpolitiken i massmediernas spegel. En studie av dagspressen och lokalradions bevakning av fem kommuner.
Lund: Dialogos, 1985.

Jerneck, Magnus.
Kritik som utrikespolitiskt medel. En studie av de amerikanska reaktionerna på den svenska Vietnamkritiken
Lund: Dialogos, 1983.

Geraedts, Henry.
The People’s Republic of China: Foreign Economic Relations and Technology Acquisition 1972-1981.
Lund: Forsknings­politiska institutet, 1983.

Hörberg, Thomas.
Prediktion, osäkerhet och risk i internationella förhand­lingar. En studie av svenskt förhandlingsbeteende vid förhand­ling­arna med Sovjetunionen 1940-41 om ett handelsavtal.
Lund: Student­litteratur, 1983.

Lindkvist, Kent.
Program och parti: principprogram och partiideologi inom den kommunistiska rörelsen i Sverige 1917-1972.
Lund: Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, 1982.

Elgström, Ole.
Aktiv utrikespolitik. En jämförelse mellan svensk och dansk parlamentarisk utrikesdebatt 1962-1978.
Lund: Studentlitteratur, 1982.

Adebo, Tarekegn.
Ideological Trends in the Political Thinking of the Developing Regions: The Case of Sub Saharan Africa.
Lund: Student­litteratur, 1982.

Forje, John.
The One and Indivisible Cameroon: Political Integration and Socio-Economic Development in a Fragmented Society.
Lund, 1981.

Linderoth, Sven.
Från konkurrens till monopol. En studie av lokal politisk och ekonomisk journalistik.
Malmö: Dialog, 1981.

Norrving, Bengt.
Kommunerna och bostadsförsörjningen. En analys av bostadsplaneringen.
Lund: Liber, 1981.

Magnusson, Håkan.
Kommunerna och den regionala planeringen. En analys av länsplaneringen och den fysiska riksplaneringen.
Lund: Studentlitteratur, 1980.

Lidén, Anders.
Security and Recognition. A Study of Change in Israel’s Official Doctrine 1967-1974.
Lund: Studentlitteratur, 1979.

Sannerstedt, Anders.
Fri konkurrens eller politisk styrning? 1963 års trafikpolitiska beslut – debatten om innehåll, tillämpning och effekter.
Lund: Studentlitteratur, 1979.

Skogmar, Gunnar.
Atompolitik. Sambandet mellan militärt och civilt utnyttjande av atomenergi i amerikansk utrikespolitik 1945-1973.
Malmö: Stenvalls Förlag, 1979.

Hagström, Bo.
1971 års länsförvaltningsreform. En utvärdering.
Lund: Studentlitteratur, 1978.

Weston, David.
Realism, Language and Social Theories. Studies in the Relation of the Epistemology of Science and Politics.
Lund, 1978.

Lartey, George W.
The Fourth Dimension: the argument against the theory of evolutionary stages of social development.
Malmö: Gotab, 1977.

Liljequist, Gunnar.
Distribution av kommunal service.
Lund: Liber, 1977.

Kronvall, Kai.
Politisk masskommunikation i ett flerpartisystem. Sverige – en fallstudie.
Lund: Studentlitteratur, 1975.

Jönsson, Christer.
The Soviet Union and the Test Ban: A Study in Soviet Negotiation Behavior.
Lund: Studentlitteratur, 1975.

Bryder, Tom.
Power and Responsibility. Contending Approaches to Industrial Relations and Decision Making in Britain 1963-1971.
Lund: Gleerups, 1975.

Peterson, Carl-Gunnar.
Ungdom och politik. En studie av Sveriges Social­demokratiska Ungdomsförbund.
Stockholm: Frihets förlag, 1975.

Johannesson, Conny.
Studier över Svenska metall­industri­arbetar­förbundets förhandlingsorganisation vid förbundsförhandlingar – med samordning.
Lund: Studentlitteratur, 1975.

Hermerén, Henrik.
Regeringsbildningen i flerpartisystem,
Lund: Student­litteratur, 1975.

Lindquist, Stellan.
Linkages between Domestic and Foreign Policy: The Record of Ghana.
Lund: Studentlitteratur, 1974.

Stenelo, Lars-Göran.
Mediation in International Negotiations.
Lund: Studentlitteratur, 1972.

Bjurulf, Bo.
An Analysis of Some Aspects of the Voting Process.
Lund: Studentlitteratur, 1972.

Lennart Lundquist
Means and Goals of Political Decentralization (ej fulltext)
Lund: Studentlitteratur, 1972

Bergquist, Mats.
Sverige och EEC. En statsvetenskaplig studie av fyra åsiktsriktningars syn på svensk marknadspolitik 1961-62.
Stockholm: Norstedts, 1970.

Lindeberg, Sven-Ola.
Nödhjälp och samhällsneutralitet. Svensk arbets­löshets­politik 1920-1923.
Lund: Uniskol, 1968.

Hydén, Göran.
TANU Yajenga Nchi. Political Development in Rural Tanzania.
Lund: Uniskol, 1968.

Sjöblom, Gunnar.
Party Strategies in a Multiparty System.
Lund: Student­litteratur, 1968.

Söderberg, Olof.
Motororganisationerna i Sverige. Bakgrund, grupperingar, aktiviteter.
Stockholm: Rabén & Sjögren, 1966.

Wieslander, Hans.
I nedrustningens tecken. Intressen och aktiviteter kring försvarsfrågan 1918-1925.
Lund: Gleerups, 1966.

Westerhult, Bo.
Kronofogde, häradsskrivare, länsman. Den svenska fögderiförvaltningen 1810-1917.
Lund: Gleerups, 1966.

Petersson, Hans F.
Power and International Order. An Analytic Study of Four Schools of Thought and Their Approaches to the War, the Peace and the Postwar System 1914-1919.
Lund: Gleerups, 1964.

Vallinder, Torbjörn.
I kamp för demokratin. Rösträttsrörelsen i Sverige 1886-1900.
Stockholm: Natur & Kultur, 1962.

Ruin, Olof.
Kooperativa förbundet 1899-1929. En organisationsstudie.
Stockholm: Rabén & Sjögren, 1960.