Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

V-Dem: Varianter på demokrati

Hur och varför har demokratin vuxit fram i världen sedan 1900 och spelar det någon roll?

Finansierat av bland andra Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond.

Syftet med forskningsprogrammet ”Varianter på demokrati” (V-Dem) är att ge ett systematiskt empiriskt bidrag till studieområdet jämförande demokrati.

Vi kommer för det första att försöka fånga upp demokratibegreppets skiftande innebörd empiriskt genom en stor mängd flerdimensionella och disaggregerade indikatorer.

Vi kommer för det andra att pröva ett flertal teorier om demokratisering med avseende på exogena orsaksfaktorer, endogena övergångssekvenser samt prediktionsmodeller.

För det tredje kommer vi att undersöka effekterna av demokrati på ett stort antal områden. Med våra unika demokratidatabas vill vi bland annat undersöka huruvida vissa specifika aspekter av demokrati påverkar ekonomisk tillväxt, mänsklig utveckling, jämställdhet mellan könen samt fred.

Läs mer på projektets externa webbplats: www.v-dem.net

Forskare på projektet

Bland andra

  • Jan Teorell
  • Michael Coppedge, University of Notre Dame
  • John Gerring, Boston University
  • Staffan Lindberg, University of Gothenburg

Publikationer knutna till projektet

  • Coppedge, Michael & John Gerring, with David Altman, Michael Bernard, Steven Fish, Allen Hicken, Matthew Kroenig, Staffan I. Lindberg, Kelly McMann, Pamela Paxton, Holli A. Semetko, Svend-Erik Skaaning, Jeffey Staton & Jan Teorell, "Conceptualizing and Measuring Democracy: A New Approach", Perspectives on Politics 9(2): 247-267, 2011.
  • Lindberg, Staffan & Jan Teorell, "Varieties of Democracy (V-Dem): Om att mäta demokrati och diktatur", Statsvetenskaplig tidskrift 115(4): 273-292, 2013.
  • Lindberg, Staffan, Michael Coppedge, John Gerring, Jan Teorell et al. "V-Dem: A New Way to Measure Democracy", Journal of Democracy 25(3): 159-169, 2014.