Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Piloter for omställning av transportsektorn genom hållbart boende 

Finansierat av Energimyndigheten, 2019-2022.

Hur kan bostadshusets design göra det möjligt för fler att resa mer hållbart i staden - det vill säga välja cykel, kollektivtrafik och smart mobilitet, istället för bilen? 

Att arbeta med så kallade piloter är ett sätt att skapa innovativa och energieffektiva lösningar genom försöksverksamheter eller så kallade urbana testlabs. Forskarna följer piloter för cykelhus för ökad användning av cykel, samt piloter för delat resande genom så kallade integrerade mobilitetslösningar (MaaS) i Malmö, Lund och Göteborg.

MaaS, mobilitet som tjänst, erbjuder flera, kombinerade, sätt att förflytta sig i staden, och betala för den förflyttningen, ofta i en app. I projektet studeras såväl färdigställda bostäder, som bostäder som bara befinner sig i planeringsstadiet.

En central aspekt av projektet är social rättvisa: Tillgången till både boende och hållbara transportlösningar som hyrcykel, tenderar enligt tidigare forskning vara ojämnt distribuerade i städer.

Forskningsprojektets mål är att:

  • öka kunskapen om hur den här typen av bostadspiloter kan bidra till en minskad privatbilism och på så sätt minskade klimatutsläpp och minskad resursanvändning,
  • öka kunskapen om hur social rättvisa kan inkluderas tidigt i planprocessen, och
  • ge underlag för att utveckla styrmedel för socialt hållbar och energieffektiv bostadsplanering som främjar hållbara transportslag.

Projektet drivs i samarbete med K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Läs mer på hallbarstad.se

Forskare på projektet

  • Dalia Mukhtar-Landgren
  • Lina Berglund-Snodgrass (Blekinge Tekniska Högskola)
  • Christina Scholten (Malmö Universitet)