Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

The military as an 'agent of change' for gender-relations in post-conflict societies?

Evidence from Liberia and Mali (Gendered Militaries)

Gendered Militaries är ett forskningsprojekt vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Det finansieras av Vetenskapsrådet/SIDA och löper från 2019 till 2021. Docent Lisa Strömbom och senior-forskare Nina Wilén är projektets två forskare, med Strömbom som projektledare.

Projektet berör den breda frågeställningen om huruvida militärens arbete med integrering jämställdhet inom armén påverkar genusrelationer i postkonfliktuella samhällen. Forskningen baseras på två djuplodande studier av jämställdhetsintegrering i Mali och Liberia.

För att kunna skönja effekterna av detta arbete på genusrelationer i andra delar av samhället, genomförs analyser på mikro-, meso- och makronivåer i båda samhällena.

Projektet bidrar med nytt och underforskat perspektiv på militären som inte bara ses som en institution som kännetecknas av kontinuitet, konservatism och hierarki utan också som en potentiell katalysator för förändring av genusrelationer efter konflikt. Projektet genererar nya teoretiska och empiriska insikter om hur krav på förändring och integration hanteras i slutna och "totala" institutioner som militären, men också hur militären kan fungera som en plantskola för postkonfliktsamhällen som eventuellt kan bidra till en hållbar fred med mer jämställda genusrelationer.

Projektet syftar till att svara på följande forskningsfrågor:

  • Hur ser individer som är anställda inom militären på jämställdhetsintegration och praxis inom militärsektorn? Hur uppfattas processer som skall främja jämställdhetsintegrering av dessa aktörer?
  • Vilken roll upptar genus i officiella dokument / diskurser / praktik som syftar till att reformera militären i de två fallen? Vilka är de konkreta strategierna för jämställdhetsintegration av militären i Liberia och Mali?
  • Hur har möjliga förändringar av genusrelationer i militären påverkat jämställdhetsintegration i andra samhällsinstitutioner i Mali och Liberia? På vilket sätt (om alls) kan militära institutioner fungera som en inhemsk katalysator för förändring när det gäller genusrelationer i postkonfliktuella samhällen?

Forskare på projektet

Lisa Strömbom, docent
E-post: lisa [dot] strombom [at] svet [dot] lu [dot] se (lisa[dot]strombom[at]svet[dot]lu[dot]se)

Nina Wilén, senior forskare
E-post: nina [dot] wilen [at] svet [dot] lu [dot] se (nina[dot]wilen[at]svet[dot]lu[dot]se)