Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Dalia Mukhtar-Landgren

Dalia Mukhtar-Landgren

Universitetslektor

Dalia Mukhtar-Landgren

Kommunal samverkan under press - Hur sex skånska kommuner inkluderar nyanlända

Författare

  • Dalia Mukhtar-Landgren
  • Ylva Stubbergaard

Summary, in English

Studiens syftet är att undersöka hur kommuner tar emot nyanlända i samverkan
med andra aktörer i en komplex kontext med oklara och kanske konfliktfyllda
direktiv under tidspress. I analyserna har vi främst fokuserat hur samverkan har
organiserats och fungerat för kommunerna utifrån ansvarsfördelning och
autonomi. Vi har studerat offentliga dokument och intervjuat främst
integrationssamordnare eller motsvarande i sex olika kommuner. Två
övergripande frågeställningar har styrt undersökningen:

• Hur har kommunerna organiserat och reglerat samverkan?
• Vilka erfarenheter har kommunerna av att samverka med andra aktörer, både i det
kontinuerliga mottagandet och i mottagande under tidspress?

Följande aspekter har särskilt fokuserats:

• Ansvarsfördelning mellan aktörerna
• Aktörernas autonomi i samverkansprocesser

I akt att genomföra studiens syfte och besvara dess frågor är rapporten indelad i
följande kapitel. I kapitel 2 ges en översikt över samverkan och samverkan inom
ramen för integrationspolitiken. I kapitel 3 presenteras de sex kommunernas
erfaranheter av samverkan inom ramen för boende, social inkludering, etablering
samt utbildning. I avslutande kapitel 4 redogörs för stuidens slutsatser.

Avdelning/ar

  • Statsvetenskapliga institutionen

Publiceringsår

2019

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

KEFUs skriftserie

Issue

2019:3

Dokumenttyp

Rapport

Ämne

  • Political Science

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 1102-8483