Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hur påverkar olika ansvarsfördelningar den långsiktiga utvecklingen av artificiell intelligens?

Konsekvenser av beslut om AI för säkerhet, demokrati och framtida utveckling

Finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse under perioden 1 juli 2019—30 juni 2023.

Syftet är att

  1. bättre förstå hur olika sätt att fördela framåtblickande ansvar för dagens utveckling av artificiell intelligens (AI) kommer att påverka säkerhet; demokrati, och den framtida utvecklingen av AI; och att
  2. initiera en diskussion om vilken fördelning av framåtblickande ansvar som bör implementeras beroende på hur vi värderar säkerhet, demokrati och framtida utveckling av AI.

Projektet ska identifiera realistiska scenarior för fördelning av ansvar (vem bör göra vad, när, och under vilka omständigheter), och jämföra deras långsiktiga samhälleliga effekter utifrån de tre kriterierna: säkerhet, demokrati och framtida utveckling av AI.

Forskare i projektet

Maria Hedlund
Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet

Erik Persson
Filosofiska institutionen
Lunds universitet