Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ett förebyggande arbetsmiljöarbete leder till en god arbetsmiljö som gynnar alla.

Vid Statsvetenskapliga institutionen är det prefekten, såsom ansvarig för arbetsmiljön, som leder arbetsmiljöarbetet. Arbetet sker i nära samverkan med institutionens anställda och studerande.

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsmiljöarbetet bedrivas på ett systematiskt sätt och ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Detta innebär bland annat att arbetsförhållanden kontinuerligt ska undersökas, riskbedömningar göras, risker åtgärdas och följas upp och kunskap och information i arbetsmiljöfrågor spridas på arbetsplatsen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet omfattar alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

Läs mer om vårt arbetsmiljöarbete:

Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan (pdf, 244 kB, nytt fönster)

Kris- och katastrofplan

Kontakt arbetsmiljö