Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsmiljö

Ett förebyggande arbetsmiljöarbete leder till en god arbetsmiljö som gynnar alla.

Vid Statsvetenskapliga institutionen är det prefekten, såsom ansvarig för arbetsmiljön, som leder arbetsmiljöarbetet. Arbetet sker i nära samverkan med institutionens anställda och studerande.

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsmiljöarbetet bedrivas på ett systematiskt sätt och ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Detta innebär bland annat att arbetsförhållanden kontinuerligt ska undersökas, riskbedömningar göras, risker åtgärdas och följas upp och kunskap och information i arbetsmiljöfrågor spridas på arbetsplatsen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet omfattar alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

Läs mer om vårt arbetsmiljöarbete:

Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan (pdf, 244 kB, nytt fönster)

Kris- och katastrofplan


Fackliga organisationer (arbetstagarorganisationer)

Vill du kontakta din fackliga arbetstagarorganisation eller engagera dig fackligt?

Fackliga organisationer har till uppgift att ta tillvara medlemmarnas intressen i arbetslivet. Detta sker till exempel genom stöd och rådgivning, förhandlingsarbete och så vidare. Du kan även få hjälp och stöd vid sjukskrivning, konflikt eller andra förändringar som påverkar din arbetssituation. 

I medlemskapet ingår många gånger även försäkringar och andra förmåner. 

Här hittar du kontaktuppgifter till de tre arbetstagarorganisationer som Arbetsgivarverket tecknat kollektivavtal med

Vid Lunds universitet finns tre stora fackliga organisationer som Arbetsgivarverket har tecknat kollektivavtal med:

Kontakt arbetsmiljö