Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Organisation och styrning

Här kan du hitta information om vem som sitter i institutionsstyrelsen, vem som är vårt skyddsombud, vem som arbetar i organen forskarrådet och för jämställdhet, likabehandling och mångfald. Du hittar även information om de övergripande regler som finns inom Lunds universitet.

På denna sida hittar du information om:

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen är vår institutions högsta beslutande organ. De beslut som tas i styrelsen är budget, verksamhetsplan, examinatorer, kursplaner och litteraturlistor. Därutöver fattas beslut om riktlinjer, handlingsplaner och policies.

Den nuvarande styrelsen sitter under perioden 2016-07-01 till 2019-06-30.

Ordförande

 • Björn Badersten, prefekt

Lärare

Ordinarie:

 • Annika Bergman Rosamond
 • Ted Svensson
 • Mikael Sundström
 • Jan Teorell

Suppleanter:

 • Jakob Skovgaard
 • Åsa Knaggård
 • Dalia Mukhtar-Landgren
 • Catarina Kinnvall

TA-personal

Ordinarie:

 • Kristina Gröndahl Nilsson

Suppleant:

 • Mats Janér

Forskarstuderande

Ordinarie:

 • Jana Wrange 

Suppleant:

 • Barbara Teixeira 

Studentkåren

Ordinarie:

 • Karin Andersson 
 • Karl Gustavsson 

Skyddsombud

Vårt skyddsombud är Magdalena Bexell och hon är skyddsombud under perioden 2018–2020. Skyddsombudets roll är att företräda arbetstagarna.

Arbetsgrupp för jämställdhet, likabehandling och mångfald

Detta är ett rådgivande och beredande organ. Organet består av representanter för lärare, TA-personal, forskarstuderande och studenter.

Läs mer om vårt jämställdhetsarbete

Forskarrådet

Forskarrådet är ett rådgivande och beredande organ, vars huvudsakliga uppgift är att stödja våra forskare i arbetet med att söka externa forskningsanslag.

Ledamöter

Under perioden 2018-2020

 • Anders Uhlin (sammankallande)
 • Karin Aggestam
 • Douglas Brommesson
 • Hanna Bäck
 • Augustin Goenaga
 • Catarina Kinnvall
 • Åsa Knaggård
 • Jana Wrange

Läs mer om forskarrådets arbete

Verksamhetsplan

Institutionens verksamhetsplan 2020 (pdf, 82,6 kB, nytt fönster)

Övergripande regler

På Lunds universitet finns det övergripande regler och beslut inom flera olika områden.

Läs om övergripande beslut och regler på Medarbetarwebben