Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Finansiering: Doktorander

På denna sida hittar du information om följande:

Medel för ograduerade forskare

Varje doktorand får en ”doktorandryggsäck” som ska täcka delar av de utgifter som doktorandstudierna innebär, till exempel litteraturinköp, konferensresor och fältarbete. Detta uppgår till 40 000 SEK per doktorand och kommer antingen från fakultetsmedel eller projektmedel.

Dessa medel görs tillgängliga när doktoranden börjar sin anställning genom att en så kallad ”aktivitet” skapas i universitetets interna webbaserade ekonomisystem Lupin, Proceedo och Primula. Denna ”aktivitet” har ett eget nummer och utgör ett konto som doktoranden kan använda till exempel vid betalning av fakturor och reseutlägg. Kom ihåg att alla inköp måste göras via Lupin.

För frågor kring användandet av ograduerades medel, kontakta ekonom Åsa-Katrin Erlandsson. Fråga din handledare om du är osäker på vad pengarna får användas till.

Mer generell information finns här i PhD handbook


Resor

Ange alltid följande information vid resebokning och rekvisition via Lupin/Proceedo: Leverantör, typ av vara eller service och ditt aktivitetsnummer.

Notera att du först väljer ”konto” när du betalar fakturor, sedan ditt aktivitetsnummer. Detta ger formatet ”253091.21.XXXXXX” för fakultetsfinansierade doktorander och formatet ”253091.35.XXXXXX” för projektfinansierade doktorander. Man kan hitta sitt aktivitetsnummer i Lupin/Proceedo genom att skriva sina initialer.

Länk till resebokning:

Resa i tjänsten | Medarbetarwebben (lu.se)

När du kommer hem från resan | Medarbetarwebben (lu.se)


Böcker och utrustning

Böcker ska alltid beställas via LUPIN. Sedan 2019 måste all offentlig upphandling hanteras via elektronisk fakturering.

Fakturor och beställa | Svetnet (lu.se)

Inköp, faktura, ekonomi | Medarbetarwebben (lu.se)


Ansöka om övriga medel

Forskningsfinansiering

Rese- och forskningsbidrag

Har du frågor om din doktorandanställning?

Vänligen kontakta:

Biträdande prefekt för forskarutbildning

Ted Svensson
E-post: ted [dot] svensson [at] svet [dot] lu [dot] se (ted[dot]svensson[at]svet[dot]lu[dot]se)
Telefon: +46 46 222 03 43


Har du frågor om din doktorandutbildning?

Vänligen kontakta:

Studierektor för forskarutbildning

Sara Kalm
E-post: sara [dot] kalm [at] svet [dot] lu [dot] se (sara[dot]kalm[at]svet[dot]lu[dot]se)
Telefon: +46 46 222 01 58

Kontakt projektekonomi

Stefan Alenius
E-post: stefan [dot] alenius [at] svet [dot] lu [dot] se (stefan[dot]alenius[at]svet[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046-222 89 35

Åsa-Katrin Erlandsson
E-post:
asa-katrin [dot] erlandsson [at] svet [dot] lu [dot] se (asa-katrin[dot]erlandsson[at]svet[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046-222 89 40