Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anställd: Doktorand

På denna sida har vi samlat information som gäller doktoranders anställning. Därtill bör du ta del av den information som gäller alla anställda, inklusive doktorander.

Läs även informationen som gäller alla anställda

På nedan länkar hittar du annan relaterad information till din forskarutbildning:


Lön

Lönen för en doktorand höjs automatiskt vid tre olika tillfällen: efter 60 högskolepoäng (hp) (600 kr), 120 hp (1100 kr) respektive 180 hp (1100 kr) inom forskarutbildningen. Förutom kurspoäng tillräknas i detta sammanhang avklarat plan- och mittseminarium ett visst poängvärde.

Ansök om ny lön

Doktorand och handledare gör en framställan till biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningen på nedan två avsedda blanketter (intyg samt ansökan). Handledaren lämnar dessa två blanketter till biträdande prefekt. Efter godkännande och beslut fattat av biträdande prefekt går underlagen vidare till personalsamordnare för registrering och rapportering i Primula. Retroaktiv löneförhöjning medges om maximalt sex månader.

Blankett för intyg om lönelyft (pdf, 12 kB, nytt fönster)

Blankett för ansökan om lönelyft (pdf, 56 kB, nytt fönster)

Lönelyft 1

Första lönelyftet sker efter ungefär ett års heltidsstudier (60 hp, 600 kr), inklusive minst 37,5 hp godkända kurser samt framgångsrikt genomfört planseminarium (värderat till 22,5 hp).

Lönelyft 2

Andra lönelyftet sker efter två års heltidsstudier (120 hp, 1100 kr), inklusive minst 52,5 hp godkända kurser samt framgångsrikt genomfört mittseminarium (värderat till 45 hp). I särskilda fall – t ex vid omfattande fältarbete – då erforderliga kurs- och mittseminariepoäng inte uppnåtts, men handledaren bedömer att doktoranden genomfört två års heltidsstudier, kan lönelyftet ändå ske.

Lönelyft 3

Tredje lönelyftet sker efter tre års heltidsstudier (180 hp, 1100 kr). Detta bygger på en bedömning av handledare i doktorandens individuella studieplan att ungefär ett års heltidsstudier återstår till disputation.

Rapportering av aktivitetsgrad och försörjning

Doktorander ska inkomma med uppgifter om aktivitets- och försörjningsgrad till en institutionsadministratör i slutet av varje termin. Du kommer att få en epost från administratören som är ansvarig för detta där du ombeds skicka in information om din aktivitetsgrad. Eposten innehåller instruktioner om hur du räknar ut detta. Administratören är ansvarig för att lägga in denna information i Ladok och är tillgänglig för att svara på frågor. 

Förlängning av doktorandtjänst 

Doktorandtjänsten kan förlängas i proportion till utförd undervisning, sjukfrånvaro och/eller föräldraledighet. Regler finns även för förlängning av anställningstiden på grund av förtroendeuppdrag inom studentorganisationer och studentrepresentation (vänd dig till ställföreträdande prefekt med ansvar för forskarutbildning eller personalsamordnaren för ytterligare information).

Tjänstledighet

Det finns olika formella grunder för tjänstledighet (nedan länkar går till Medarbetarwebben).

Om tjänstledighet gäller andra grunder än dessa måste en ansökan göras till Samhällsvetenskapliga fakultetens dekan. Kontakta biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildning om du har frågor om tjänstledighet. Även institutionens personalsamordnare är tillgänglig för frågor rörande tjänstledighet. 

Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljöfrågor rör både fysiska, psykologiska och sociala förhållanden av vikt för trivseln på institutionen. Om du vill ta upp frågor om arbetsmiljö och hälsa är du välkommen att kontakta institutionens skyddsombud, biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningen, prefekt, och/eller studierektor för forskarutbildningen.  

Företagshälsovården 

Till Lunds universitets Företagshälsovård (FHV) vänder du dig för att få arbetsrelaterad medicinsk, psykologisk och ergonomisk rådgivning. Du kan vända dig till FHV i frågor som gäller arbetsmiljö, arbetsrelaterad ohälsa och rehabilitering.

Information om Lunds universitets Företagshälsovård (på Medarbetarwebben)

Om du hamnar i konflikt med din(a) handledare

Prefekt, biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningen och/eller studierektor för forskarutbildning bör på ett tidigt stadium informeras om potentiella konfliktfrågor, innan dessa resulterar i konflikt. Du kan också vända dig till institutionens skyddsombud för råd och stöd. 

Samhällsvetenskapliga fakulteten har utarbetat detaljerade riktlinjer för hur institutioner bör förebygga och hantera konflikt mellan handledare och doktorander. 

Information om att förebygga och hantera konflikter, på Samhällsvetenskapliga fakultetens webbplats (pdf, nytt fönster)

Doktorandombudsman 

Det finns även ett doktorandombud (DOMB) vid Lunds universitet. Doktorandombudsmannen är en del av Lunds doktorandkår.

Kontaktinformation till DOMB och information om dina rättigheter, på doktorandkårens webbplats (på engelska)

Läs mer om Lunds doktorandkår på deras webbplats (på engelska)

Doktorandhandböcker

Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) har sammanställt en doktorandhandbok (på engelska) med nyttig information om allt som rör forskarstudier.

Läs SFS doktorandhandbok på webbplatsen PhD Handbook

Samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR) vid Lunds universitet har tagit fram en guide (på engelska) om livet som doktorand vid Lunds universitet. Guiden vänder sig till alla nya doktorander men främst till dem som är nya i Sverige. 

Läs SDR's doktorandhandbok på Samhällsvetenskapliga fakultetens webbplats

Har du frågor om din doktorandanställning?

Vänligen kontakta:

Ställföreträdande prefekt/
Biträdande prefekt för
 forskarutbildning

Magdalena Bexell
Telefon: 046-222 01 66
E-post: magdalena [dot] bexell [at] svet [dot] lu [dot] se


Har du frågor om din doktorandutbildning?

Vänligen kontakta:

Studierektor för forskarutbildning

Fariborz Zelli
Telefon: 046-222 47 64
E-post: fariborz [dot] zelli [at] svet [dot] lu [dot] se