Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Beslut om kurslitteratur

När du vill göra en ändring i en litteraturlista finns det vissa riktlinjer du behöver följa. På denna sida finns en lathund för det.

Instruktioner för beslut om kurslitteratur

  • Innan några ändringar görs, måste man be kursadministratören om senaste godkända versionen.
  • Riktmärket för litteraturens längd inom Samhällsvetenskapliga fakulteten är 160 sidor per högskolepoäng. För en kurs på 7,5 hp innebär det totalt 1200 sidor, för en kurs på 9 hp 1440 sidor och 15 hp 2400 sidor.
  • Om andelen artikelmaterial i kurslitteraturen överstiger 40 procent ska fullständiga uppgifter kring varje artikel skrivas in i litteraturlistan.
  • Alla kurslitteraturlistor ska godkännas av institutionsstyrelsen. Den lärare som önskar göra ändringar i litteraturen till en kurs ska därför ställa samman ett beslutsunderlag bestående av den nya reviderade litteraturlistan, en precisering av vilken/vilka böcker som ska utgå, en precisering av vilken/vilka böcker som tillkommer, samt en kort motivering till varför man vill genomföra ändringarna. Se exemplet i slutet av det här dokumentet.
  • Ambitionen är att ha en jämn könsfördelning mellan författarna till kurslitteraturen. I normalfallet innebär det en balans kring 40-60 procent när det gäller antalet sidor. Institutionsstyrelsen vill att läraren alltid anger hur könsfördelningen ser ut och motiverar eventuella avvikelser. För samförfattade publikationer anges sidantalet proportionerligt.
  • Beslutsunderlaget skickas till kursadministratören och till studierektor som föredrar ändringen vid det aktuella styrelsemötet. Kursadministratören går ut med ett allmänt meddelande inför varje termin om sista dag för att genomföra litteraturändringar.
  • Det är viktigt att vi ställer upp litteraturlistorna på ett konsekvent och vedertaget sätt. Noggrann korrekturläsning är lika viktig som när det handlar om vetenskapliga texter. (Det är trots allt något vi försöker förmedla till studenterna). I författarnamnen ska även förnamnen skrivas ut.
  • Om ändringarna handlar om uppdateringar genom att äldre upplagor ersätts av nya krävs inget nytt styrelsebeslut. Läraren bör då skicka de nya uppgifterna direkt till kursadministratören.
  • Det måste framgå vem som är kursansvarig för kursen.

Exempel på ändringsförslag

Litteraturändring på STVC63 Nationalism och främlingsfientlighet Kursen ges av Ted Svensson
Ny litteraturlista

Canovan, Margaret, 2005. The People. Cambridge: Polity Press. (161 s)

Closs Stephens, Angharad, 2014. The Persistence of Nationalism: From Imagined Communities to Urban Encounters. Abingdon: Routledge. (155 s)

Garner, Steve, 2017. Racisms: An Introduction (2nd ed). London: Sage Publications. (310 s)

Wodak, Ruth, 2015. The Politics of Fear: What Right-Wing Populist Discourses Mean. London: Sage Publications. (238 s)

Özkirimli, Umut, 2017. Theories of Nationalism: A Critical Introduction (3rd ed). London: Palgrave. (271 s)

Artikelmaterial: ca 120 s.

Totalt: 1255 s

Utgår
Mudde, Cas, 2007. Populist Radical Right Parties in Europe. Cambridge: Cambridge University Press. (385 s)

Tillkommer
Wodak, Ruth, 2015. The Politics of Fear: What Right-Wing Populist Discourses Mean. London: Sage Publications. (238 s)

Motivering: Muddes bok, utgiven 2007, är inaktuell sett till såväl empirin som forskningsöversikten. Wodaks bok innehåller mer uppdaterad empiri och behandling av det vidare forskningsfältet. Dessutom ger den möjlighet till att diskutera metodologiska överväganden på ett mer direkt vis än Muddes bok, vilket både förbereder studenterna för uppsatsskrivandet och skapar tydliga kontaktytor med metodkursen på kandidatnivå. Wodaks bok bidrar även till en jämnare könsfördelning sett till författare. Om artikelmaterialet räknas bort är 554 sidor av sammanlagt 1135 sidor skrivna av kvinnor, det vill säga cirka 49 procent.