Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Undervisning: Doktorander

På denna sida finner du information om:


Allmän information

Allmän information om undervisning från Samhällsvetenskapliga fakulteten

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | Internt Samhällsvetenskapliga fakulteten (lu.se)

Utbilda | Svetnet (lu.se)

Allmän information om att undervisa som doktorand i Sverige (på engelska):

PhD online handbook by Sweden’s United Student Unions

Beginner’s Guide to Swedish Academy by Young Academy of Sweden


Planera undervisning

Diskutera först tankar om undervisning med din handledare och sedan med studierektor för grundutbildningen som informerar dig om tillgänglig undervisning. Doktoranders undervisning kan börja med seminarier eller enstaka föreläsningar och efterhand bli mer omfattande. Detta beror på institutionens behov av undervisning.

Studierektor för grundutbildningen:

Rikard Bengtsson (rikard [dot] bengtsson [at] svet [dot] lu [dot] se (rikard[dot]bengtsson[at]svet[dot]lu[dot]se))
Daniel Alfons (daniel [dot] alfons [at] svet [dot] lu [dot] se (daniel[dot]alfons[at]svet[dot]lu[dot]se))

För schemabokning: Kristina Gröndahl Nilsson (kristina [dot] grondahl_nilsson [at] svet [dot] lu [dot] se (kristina[dot]grondahl_nilsson[at]svet[dot]lu[dot]se))

För kursplaner, kurssidor på Canvas och litteraturlistor: Helen Fogelin (helen [dot] fogelin [at] svet [dot] lu [dot] se (helen[dot]fogelin[at]svet[dot]lu[dot]se))


Uppsatshandledning

Doktorander kan fungera som uppsatshandledare på grundutbildningen, framför allt på fortsättningsnivå och kandidatnivå. Helst ska annan erfarenhet av undervisning finnas först. Diskutera eventuell uppsatshandledning med din handledare och med Daniel Alfons.


Pedagogiska kurser

Alla lärare och undervisande doktorander vid LU ska ha genomgått en högskolepedagogisk utbildning. 

Högskolepedagogisk utbildning | Internt Samhällsvetenskapliga fakulteten (lu.se)

Mer information finns i PhD Handbook (på engelska)

Har du frågor om din doktorandanställning?

Vänligen kontakta:

Ställföreträdande prefekt/
Biträdande prefekt för
 forskarutbildning

Magdalena Bexell
Telefon: 046-222 01 66
E-post: magdalena [dot] bexell [at] svet [dot] lu [dot] se (magdalena[dot]bexell[at]svet[dot]lu[dot]se)


Har du frågor om din doktorandutbildning?

Vänligen kontakta:

Studierektor för forskarutbildning

Fariborz Zelli
Telefon: 046-222 47 64
E-post: fariborz [dot] zelli [at] svet [dot] lu [dot] se (fariborz[dot]zelli[at]svet[dot]lu[dot]se)