Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Undervisning: Doktorander

På denna sida finner du information om:


Allmän information

Allmän information om undervisning från Samhällsvetenskapliga fakulteten

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå | Internt Samhällsvetenskapliga fakulteten (lu.se)

Utbilda | Svetnet (lu.se)

Allmän information om att undervisa som doktorand i Sverige (på engelska):

PhD online handbook by Sweden’s United Student Unions

Beginner’s Guide to Swedish Academy by Young Academy of Sweden


Planera undervisning

Diskutera först tankar om undervisning med din handledare och sedan med studierektor för grundutbildningen som informerar dig om tillgänglig undervisning. Doktoranders undervisning kan börja med seminarier eller enstaka föreläsningar och efterhand bli mer omfattande. Detta beror på institutionens behov av undervisning.

Studierektor för grundutbildningen:

Rikard Bengtsson (rikard [dot] bengtsson [at] svet [dot] lu [dot] se (rikard[dot]bengtsson[at]svet[dot]lu[dot]se))
Daniel Alfons (daniel [dot] alfons [at] svet [dot] lu [dot] se (daniel[dot]alfons[at]svet[dot]lu[dot]se))

För schemabokning: Kristina Gröndahl Nilsson (kristina [dot] grondahl_nilsson [at] svet [dot] lu [dot] se (kristina[dot]grondahl_nilsson[at]svet[dot]lu[dot]se))

För kursplaner, kurssidor på Canvas och litteraturlistor: Helen Fogelin (helen [dot] fogelin [at] svet [dot] lu [dot] se (helen[dot]fogelin[at]svet[dot]lu[dot]se))


Uppsatshandledning

Doktorander kan fungera som uppsatshandledare på grundutbildningen, framför allt på fortsättningsnivå. Helst ska annan erfarenhet av undervisning finnas först. Diskutera eventuell uppsatshandledning med din handledare och med Daniel Alfons.


Pedagogiska kurser

Det finns ett antal högskolepedagogiska kurser. Den introducerande, ”Lärarrollen i högre utbildning” (2 veckor) är obligatorisk för alla som undervisar vid Lunds universitet. 

Högskolepedagogisk utbildning | Internt Samhällsvetenskapliga fakulteten (lu.se)

Mer information finns i PhD Handbook (på engelska)

Har du frågor om din doktorandanställning?

Vänligen kontakta:

Biträdande prefekt för forskarutbildning

Ted Svensson
E-post: ted [dot] svensson [at] svet [dot] lu [dot] se (ted[dot]svensson[at]svet[dot]lu[dot]se)
Telefon: +46 46 222 03 43


Har du frågor om din doktorandutbildning?

Vänligen kontakta:

Studierektor för forskarutbildning

Sara Kalm
E-post: sara [dot] kalm [at] svet [dot] lu [dot] se (sara[dot]kalm[at]svet[dot]lu[dot]se)
Telefon: +46 46 222 01 58