Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarrådet är ett rådgivande organ vars huvudsakliga uppgift är att bistå institutionens forskare med råd i samband med ansökningar till externa finansiärer. 

Till detta ändamål sprider forskarrådet fortlöpande information om finansieringsmöjligheter, samt läser och kommenterar utkast till ansökningar. Forskarrådet har även till uppgift att rapportera om institutionens forskning till fakultetens forskningskommitté, organisera forskningsinternat, bereda svar på remisser i forskningsrelaterade frågor, samt att formulera och följa upp institutionens forskningsstrategi i samspel med forskarkollegiet, institutionsledning och övriga medarbetare. Forskarrådet fungerar även som beredningsinstans vad gäller den interna nomineringen till stipendier såsom Pro Futura, Wallenbergstiftelsen och Vetenskapsrådets excellensprogram.

Forskarrådets ledamöter

Mer information om forskarrådet (pdf, 34 kB, nytt fönster)