Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Jämställdhet och lika villkor

Arbete med jämställdhet, likabehandling och mångfald på universitetet och på vår institution.

I Lunds universitets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald står följande att läsa under rubriken målsättningar:

”Lunds universitet har som mål att tillhöra de absolut främsta bland Europas universitet. För att det målet ska uppnås krävs att kunskaper och ambitioner hos anställda och studenter tas till vara och att deras olika perspektiv får bidra till att skapa en kreativ studie-, undervisnings- och forskningsmiljö. Jämställdhet, likabehandling och mångfald leder till högre kvalitet i verksamheten.

Verksamheten vid universitetet bygger – med den strategiska planen och diskrimineringslagen som grundvalar – på jämställdhet mellan könen, likabehandling och mångfald. Det innebär att såväl anställda och studenter som den som söker arbete eller studieplats vid Lunds universitet behandlas och bedöms utan ovidkommande hänsyn till kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.”

Arbetet på vår institution

Hos oss finns en arbetsgrupp som verkar för att samtliga anställda och studerande garanteras rätten till en arbets- och studiemiljö, där var och ens personliga integritet, kön, könsöverskridande identitet, sexuell orientering, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och ålder respekteras.

Gruppen, som representerar institutionens olika befattningar, yrkesområden och studenter, träffas kontinuerligt och diskuterar hur arbetet med jämställdhet, likabehandling och mångfald kan utvecklas och förbättras.

Kontaktperson: Ted Svensson


Vår handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald

Läs mer om jämställdhet och lika villkor på Medarbetarwebben

Kontakt

För frågor rörande jämställdhet, likabehandling och mångfald kan du vända dig till följande representanter på institutionen: 

Ted Svensson
Docent (sammankallande)

Daniel Alfons
Bitr. studierektor

Annika Bergman Rosamond
Docent

Annika Björkdahl
Professor

Sara Kalm
Docent

Stina Melander
Universitetslektor

Caroline Karlsson
Doktorand

Moa Andersson
Studeranderepresentant
E-post: moaelina [at] telia [dot] com