Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anställd: Doktorand

Det finns information som specifikt gäller för dig som är anställd doktorand och den informationen är samlad på denna sida.

På denna sida har vi samlat information om lön och tjänsteförlängning, rapporteringen av aktivitet och försörjning, samt information om hur du ska göra om du kommer i konflikt med din handledare.

Läs även informationen som gäller alla anställda

Information om läskurs, avhandlingsarbete och seminarier

Försörjnings- och aktivitetsgrad

Aktivitetsgrad är den procentsiffra av heltids forskarstudier doktoranden har kunnat bedriva under terminen. Det är således inte tjänsteomfattningen som skall rapporteras utan faktiskt använd tid för forskarutbildningen (i % av heltid 40 tim/vecka). De doktorander som har undervisningsskyldighet eller administrativt arbete, skall minska aktiviteten i motsvarande grad.

Uppgift om försörjning skall enbart avse den del av doktorandens verksamhet som avser forskarutbildning. Summan av försörjningstyper skall alltid bli 100 % för en person en termin även om angiven aktivitet den aktuella terminen är mindre. Uppehåll som är kortare än hela kalenderhalvåret påverkar alltså aktivitetsgraden.

Du ska som doktorand alltid inkomma med aktivitets- och försörjningsgrad till administratör i slutet av terminen.

Lön

Lönen för en doktorand höjs automatiskt vid tre olika tillfällen: efter avklarade 60 (600 kr), 120 (1100 kr) respektive 180 (1100 kr) hp inom forskarutbildningen. Förutom kurspoäng ges i detta sammanhang avklarat plan- och mittseminarium ett visst poängvärde.

Ansök om ny lön

Doktorand och handledare gör en framställan till biträdande prefekt på nedan två avsedda blanketter (intyg för etapplyft samt ansökan). Handledaren lämnar etapplyftsintyget samt ifylld ansökningsblankett till biträdande prefekt. Efter godkännande och beslut fattat av biträdande prefekt lämnas underlagen vidare till personalsamordnare Marie Persson för registrering och rapportering i Primula. Det formella beslutet fattas på Statsvetenskapliga institutionen. Retroaktivitet medges om maximalt sex månader.

Blankett för intyg om lönelyft (pdf, 12 kB, nytt fönster)

Blankett för ansökan om lönelyft (pdf, 56 kB, nytt fönster)

Lönelyft 1

Första lönelyftet sker efter ett års heltidsstudier (60 hp, 600 kr), inklusive minst 37,5 hp godkända kurser samt framgångsrikt genomfört planseminarium (värderat till 22,5 hp).

Lönelyft 2

Andra lönelyftet sker efter två års heltidsstudier (120 hp, 1100 kr), inklusive minst 52,5 hp godkända kurser samt framgångsrikt genomfört mittseminarium (värderat till 45 hp). I särskilda fall – t ex vid omfattande fältarbete – då erforderliga kurs- och mittseminariepoäng inte uppnåtts, men handledaren bedömer att doktoranden genomfört två års heltidsstudier, kan lönelyftet ändå ske.

Lönelyft 3

Tredje lönelyftet sker efter tre års heltidsstudier (180 hp, 1100 kr). Detta bygger på en bedömning av handledare i doktorandens individuella studieplan att ungefär ett års heltidsstudier återstår till disputation.

Tjänsteförlängning

Vid sidan av förlängning på grund av utförd undervisning på institutionen, sker förlängning även efter sjuk- och föräldraledighet. Även vissa typer av tjänstledighet, men inte alla, kan ge förlängning (kolla på förhand med studierektor för forskarutbildningen eller ekonomiansvarig). Regler finns även för förlängning av anställningstiden på grund av förtroendeuppdrag inom studentorganisationer och studentrepresentation (vänd er till studierektor eller ekonomiansvarig för ytterligare information).

Om du hamnar i konflikt med din(a) handledare

För att förebygga konflikter mellan doktorand och handledare bör potentiella principiella tvistefrågor diskuteras i handledarkollegium. Prefekt och/eller studie- rektor för forskarutbildning bör på ett tidigt stadium informeras om potentiella konfliktfrågor, innan dessa resulterar i konflikt. Vid konflikt mellan doktorand och handledare ska prefekt informeras.

Prefekten har, i samråd med studierektor för forskarutbildning, ett ansvar för att hantera och lösa konflikten. I det fall då prefekt är handledare ansvarar studierektor för forskarutbildning för att ärendet förs till fakultetsnivå. Kan konflikten inte lösas på institutionsnivå tar prodekanen, med stöd av fakultetens handläggare av forskarutbildning, över ansvar för att hantera och lösa konflikten.

Det finns även ett neutralt doktorandombud vid Lunds universitet som du kan kontakta (DOMB).

E-post: domb [at] ldk [dot] lu [dot] se
Telefon: 073 397 88 45

Läs mer om doktorandombudet på Lunds doktorandkårs webbplats

Doktorandhandbok

Universitets- och högskolerådet har sammanställt en doktorandhandbok med nyttig information om forskarstudier.

Doktorandhandboken hittas på studera.nu

Kontakt

Frågor om din doktorandanställning?

Magdalena Bexell
Ställföreträdande/biträdande prefekt
Telefon: 046- 222 01 66
E-post: 
magdalena [dot] bexell [at] svet [dot] lu [dot] se

Frågor om din doktorandutbildning?

Fariborz Zelli
Studierektor, forskarutbildningen
Telefon: 046 222 47 64
E-post: fariborz [dot] zelli [at] svet [dot] lu [dot] se