The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Mi Lennhag

Mi Lennhag

Doctoral Student

Mi Lennhag

Föredömligt folk förvandlar gränsland till Europaland : Bilden av Ukraina i svensk press januari 2004 till mars 2006

Author

 • Mi Lennhag

Summary, in Swedish

I den här uppsatsen bedrivs en narrativ medieanalys av hur den svenska rapporteringen om Ukraina sett ut mellan januari 2004 och mars 2006 utifrån sex rikstäckande tidningar. Genom kvantitativa och kvalitativa metoder och med hjälp av ett ramverk av de teoretiska begreppen stereotyper, berättelser och diskussionen om ”den Andre” i Europa, identifieras och diskuteras ett antal huvudteman i mediebilden av Ukraina. De dominerande huvudteman i rapporteringen är den orange revolutionen, diskussionen om Ukraina i relation till öst och väst i Europa, historiska

referenser och ekonomiska möjligheter.Bilden av Ukraina är förvånansvärt homogen i de olika tidningarna. En långsamt förändrad bild av Ukraina synliggörs – med den orange revolutionen som vändpunkt – där landet går från att betraktas som ett Gränsland till ett Europaland. Den orange revolutionen ledde även till en

kvantitativ ökning av rapporteringen om och referenserna till landet. Svensk media är positivt inställd till ukrainskt EU-medlemskap, och det ukrainska folket framställs homogent som modigt, föredömligt och väststrävande. Tidningarna riktar skarp kritik mot rysk inblandning i Ukrainas politik. Generellt är kunskaperna om Ukraina relativt undermåliga och rapporteringen sensationsbetonad, men efter den orange revolutionen märks en förbättrad kvalitet och djupare analyser i rapporteringen. I samband med denna utveckling har stereotyperna delvis förändrats

och blivit mer positiva, men samtidigt avtagit i omfattning. Rapporteringen utgår ofta från ett svenskt perspektiv med ämnen som antas intressera svenska läsare och som bekräftar en svensk identitet.

Department/s

 • Department of Political Science

Publishing year

2009

Language

Swedish

Publication/Series

CFE Working paper series

Volume

40

Document type

Working paper

Publisher

Centre for European Studies, Lund university

Topic

 • Languages and Literature
 • Political Science

Keywords

 • stereotyper
 • dagstidningar
 • svensk press
 • medieforskning
 • orange revolution
 • Sovjetunionen
 • Östeuropa
 • Ukraina
 • Ryssland
 • nationell identitet
 • berättelser
 • ”den Andre”

Status

Published