Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Mikael Sundström

Mikael Sundström

Senior lecturer

Mikael Sundström

Sätt gräns för privatliv

Author

  • Mikael Sundström

Summary, in Swedish

Efter terrorattackerna i London är det troligt att acceptansen ökar för övervakning av det offentliga rummet. Ytterligare ökade be-fogenheter för polis och underrättelseväsen kan också väntas. Då blir det viktigt att utifrån demokratiska principer definiera vad som är den offentliga respektive den privata sfären, skriver statsvetaren Mikael Sundström vid Lunds universitet.

Department/s

  • Department of Political Science

Publishing year

2005-06-12

Language

Swedish

Pages

2-2

Publication/Series

Sydsvenska dagbladet

Document type

Newspaper article

Publisher

Sydsvenska Dagbladet

Topic

  • Political Science

Keywords

  • Privatliv
  • privacy
  • integritet
  • terrorhot
  • säkerhet

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 1104-0068