The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Profile photo of Mats Fred. Photo.

Mats Fred

Associate Senior Lecturer

Profile photo of Mats Fred. Photo.

Att skapa framtidens resande : 15 förutsättningar för lärande i innovationsarbete

Author

 • Dalia Mukhtar-Landgren
 • Mats Fred
 • Lina Berglund-Snodgrass
 • Alexander Paulsson

Summary, in Swedish

Den här rapporten handlar om lärande från experiment och vänder sig till dig som arbetar med innovation i svenska regioner och kommuner. I fokus ligger frågor kring organisatoriskt lärande, som här förstås som ett medel för att uppnå strategisk förnyelse av en organisation. Lärande är således nära besläktat med förändring. Vår utgångspunkt är att allt lärande kan förstås som en form av översättning mellan det som sker i “experimentet” och det som organisationen redan vet och gör. Offentliga organisationer har olika förutsättningar, och är politiskt styrda verksamheter som kringgärdas av normer, avtal och lagstiftning. Att bedriva förändringsarbete innebär också ett ansvar – vad är det för förändring organisationen vill uppnå? Och varför? Det här är inte minst centralt när vi talar om förändringar i offentliga tjänster, som inte bara ska komma allmänheten till gagn, utan också produceras med hänsyn till miljön, allmänintresset och folkviljan. Mobilitetsområdet är också kringgärdat av nya aktörer och företag som saluför lösningar och tjänster som hållbara, och där det krävs kompetens att avgöra om en innovation är hållbar eller önskvärd för det offentliga att satsa på!

Department/s

 • Department of Political Science
 • CIRCLE
 • Department of Business Administration
 • Organizational Studies

Publishing year

2022-12-01

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Topic

 • Political Science
 • Human Geography

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-89407-19-0