The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Profile photo of Mats Fred. Photo.

Mats Fred

Associate Senior Lecturer

Profile photo of Mats Fred. Photo.

Etnografiska studier av praktiker

Author

 • Mats Fred
 • Josef Chaib

Editor

 • Linda Alamaa
 • Stina Melander
 • Ylva Stubbergaard

Summary, in Swedish

När vi i detta kapitel tar oss an det etnografiska och praktik-
baserade studiet av offentlig förvaltning ser vi det inte som en
specifik teori eller metod, utan som ett vetenskapligt förhållningssätt.
Denna begreppsliga vaghet, menar vi, speglar en svårighet
att skilja mellan teori och metod – en svårighet som är särskilt
framträdande i etnografiska studier. Från ett mer traditionellt
statsvetenskapligt synsätt framstår etnografin i huvudsak som
en metod, men som vi kommer att visa så finns det gemensamma
teoretiska antaganden i de former av etnografiska studier som vi
här diskuterar.

Department/s

 • Department of Political Science

Publishing year

2022-04-01

Language

Swedish

Pages

103-126

Publication/Series

Perspektiv på offentlig förvaltning : Teori i praktiken

Document type

Book chapter

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

 • Political Science

Keywords

 • Etnografi
 • praktiker

Status

Published

Project

 • Mot en offentlig utvallskultur?

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-44-15324-7