The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Profile photo of Mats Fred. Photo.

Mats Fred

Associate Senior Lecturer

Profile photo of Mats Fred. Photo.

Berättelser och koalitioner i offentlig sektorsinnovationsarbete

Author

 • Mats Fred
 • Dalia Mukhtar-Landgren

Editor

 • Stig Linde
 • Kerstin Svensson

Summary, in Swedish

Mot bakgrund av ett förändringstryck på offentlig sektor lanseras i dag flera innovationer för organisatorisk förändring. I det här kapitlet analyseras hur aktörerna som är involverade i dessa processer konstruerar, reproducerar och saluför förändringsidéer genom berättelser om offentlig sektors förnyelse –men också hur berättelserna knyter aktörerna samman och skapar nya roller och koalitioner.

Department/s

 • Department of Political Science

Publishing year

2021-09-20

Language

Swedish

Pages

49-72

Publication/Series

Välfärdens aktörer : Utmaningar för människor, professioner och organisationer

Document type

Book chapter

Publisher

Social Work Press

Topic

 • Social Work
 • Political Science

Keywords

 • innovation
 • diskurskoalition
 • Social impact bond
 • offentlig sektor

Status

Published

Project

 • Tillvaratagandet av praktiska kunskaper: sociala investeringar som verktyg för kommunal styrning och organisering?

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-7895-543-5
 • ISBN: 978-91-7895-542-8