The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Maria Hedlund

Maria Hedlund

Associate Professor | Senior Lecturer

Maria Hedlund

Informationskompetens – generella färdigheter för fördjupat lärande

Author

 • Terese Anving
 • Björn Badersten
 • Linda Grandsjö
 • Jakob Gustavsson
 • Maria Hedlund
 • Karin Jönsson
 • Ann-Sofie Zettergren

Editor

 • Malin Irhammar
 • Gunilla Amnér
 • Hans Adell

Summary, in Swedish

Förmågan att effektivt utnyttja och kritiskt förhålla sig till olika informationsresurser – ”information literacy” eller informationskompetens – är en central färdighet i det moderna

samhället. Det utgör också en allt viktigare del av lärandet i högre utbildning. Syftet med detta paper är tvåfaldigt: 1) att problematisera relationen mellan informationskompetens som

en generell färdighet och mer specifika ämnesorienterade kunskaper och färdigheter; 2) ge exempel på och utveckla redskap för lärare att på ett ämnesmässigt integrerat sätt arbeta med, utveckla och examinera studenternas informationskompetens. Ett huvudspår i framställningen är att synliggöra hur träningen i informationskompetens kan stimulera och hjälpa studenterna till fördjupade ämneskunskaper.

Department/s

 • Sociology
 • Department of Political Science
 • Lund University Libraries

Publishing year

2012

Language

Swedish

Pages

107-116

Publication/Series

Proceedings, Lunds universitets utvecklingskonferens 11

Document type

Conference paper

Publisher

Lund University

Topic

 • Information Studies

Keywords

 • informationskompetens
 • information literacy

Conference name

Lunds universitets utvecklingskonferens, 2011

Conference date

2011-10-13 - 2011-10-13

Conference place

Lund, Sweden

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-977974-6-7